Bezpieczeństwo funkcjonalne i ochrona informacji w obiektach i systemach infrastruktury krytycznej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Bezpieczeństwo funkcjonalne i ochrona informacji w obiektach i systemach infrastruktury krytycznej

Abstrakt

W monografii przedstawiono aktualną problematykę związaną z analizą bezpieczeństwa funkcjonalnego rozproszonych systemów sterowania i automatyki zabezpieczeniowej w obiektach i systemach infrastruktury krytycznej, wykorzystujących przemysłową sieć komputerową, z uwzględnieniem zagadnień ochrony informacji. W obiektach tego typu systemy sterowania i automatyki zabezpieczeniowej są projektowane jako systemy rozproszone, których nieprawidłowe działanie może prowadzić do poważnych skutków, np.: skażenia środowiska, pożaru, wybuchu, utraty zdrowia i życia osób, spadku lub załamania produkcji, a w konsekwencji znacznych strat ekonomicznych. Zagadnienia bezpieczeństwa funkcjonalnego i ochrony informacji powinny być zatem rozpatrywane w sposób zintegrowany, w zależności od rodzaju kanałów komunikacji stosowanych w transmisji danych pomiędzy elementami systemu. W niniejszej monografii omówiono konwencjonalne podejście do oceny bezpieczeństwa funkcjonalnego oraz nowe, integrujące aspekty bezpieczeństwa funkcjonalnego, a także czynniki związane z ochroną informacji w cyklu życia bezpieczeństwa systemów sterowania i automatyki zabezpieczeniowej obiektów i systemów infrastruktury krytycznej. Zaprezentowano całościowe podejście do formułowanie wymagań i kryteriów, z uwzględnieniem aspektów "safety" i "security" w analizie zagrożeń i ocenie ryzyka. W monografii przedstawiono zagadnienia związane z etapem analizy i oceny ryzyka obiektu technicznego podwyższonego ryzyka. Opisano metody określania wymagań SIL dla zidentyfikowanych funkcji bezpieczeństwa. Funkcje takie są realizowane przez systemy E/E/PE (BPCS i/lub SIS) i stanowią część systemu bezpieczeństwa składającego się z wielu warstw zabezpieczeniowo-ochronnych. Zarówno w metodach jakościowych, jak i półilościowych wyznaczenie wymaganego SIL opiera się na kilku podstawowych parametrach ryzyka. W związku z tym, że systemy techniczne są coraz częściej budowane na bazie architektury rozproszonej, pojawiają się nowe zagrożenia, które do tej pory nie były uwzględniane w analizach ryzyka. Mogą one mieć wpływ na zwiększenie częstości występowania zdarzeń i scenariuszy awaryjnych, jak również mogą zwiększać prawdopodobieństwo niewypełnienia funkcji związanej z bezpieczeństwem. W niniejszej monografii zaproponowano rozszerzenie stosowanych obecnie metod o aspekty związane z uwzględnieniem stopnia ochrony informacji systemu technicznego. Przedstawiono także propozycję weryfikacji SIL z uwzględnieniem ochrony informacji.

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Śliwiński M.: Bezpieczeństwo funkcjonalne i ochrona informacji w obiektach i systemach infrastruktury krytycznej. Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2018.220 s. ISBN 978-83-7348-743-7
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 128 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi