Zagrożenia środowiska podczas eksploatacji gazociągów podmorskich = Environmental threats during oparation of subsea gas pipelines - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zagrożenia środowiska podczas eksploatacji gazociągów podmorskich = Environmental threats during oparation of subsea gas pipelines

Abstrakt

Przedstawiono wybrane zagadnienia eksploatacji gazociągów podmorskich, w tym zagrożenia dla rekreacyjnego i gospodarczego korzystania z morza. Uszkodzenie gazociągu podmorskiego jest zazwyczaj spowodowane korozją, działaniami morskimi lub zagrożeniami naturalnymi. W określonych warunkach mogą wytrącić się kryształy hydratów węglowodorów gazowych, co może prowadzić do zablokowania linii przesyłowej

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
Przemysł Chemiczny strony 1043 - 1049,
ISSN: 0033-2496
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Hupka J., Opara A., Janczarek M.: Zagrożenia środowiska podczas eksploatacji gazociągów podmorskich = Environmental threats during oparation of subsea gas pipelines// PRZEMYSL CHEMICZNY. -, nr. nr 8(89) (2010), s.1043-1049
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi