Zagrożenie od przepięć atmosferycznych dla bezpieczników wysokonapięciowych, zabezpieczających transformatory słupowe - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zagrożenie od przepięć atmosferycznych dla bezpieczników wysokonapięciowych, zabezpieczających transformatory słupowe

Abstrakt

Słupowe stacje rozdzielcze SN/nn 15/0,4 kV/kV lub 20 kV/kV, z transformatorami małej mocy, do 400 kV.A często zabezpiecza się od zwarć wewnętrznych po stronie średniego napięcia bezpiecznikami gazowydmuchowymi. W praktyce istnieją oferty znacznie czulszych, lecz droższych rozwiązań. Znaczna część użytkowników, i to nie tylko w Polsce, od wielu lat skarży się na nieprawidłowe działania bezpieczników w czasie burz. Publikowane statystyki, w tym także polskie, pokazują, że ponad 70 % wszystkich ich zadziałań ma miejsce właśnie podczas wyładowania atmosferycznego. Fakt ten może, ale nie musi budzić niepokoju. Także dane zebrane na Pomorzu, dotyczące kilku najważniejszych rejonów energetycznych wskazują na podobną prawidłowość. Z drugiej zaś strony Ossowicki i Joeck [3] pokazują, że jedną z podstawowych, jeśli nie głównych przyczyn działania bezpieczników SN w czasie burzy może być wadliwa koordynacja zabezpieczeń lub niska kultura techniczna obsługi. Próby wyjaśnienia poprawności tych przypuszczeń nie powiodły się, ze względu na brak jednolitych i dostatecznie szczegółowych metod kwalifikowania przyczyn działania bezpieczników [3]. Jednocześnie badania kanadyjskie [2] wskazują na możliwość działania bezpieczników SN w sieciach amerykańskich podczas wyładowań wielokrotnych, o dość długich czasach trwania. W warunkach polskich próby te nie są adekwatne. Wynika to przede wszystkim z różnic pomiędzy stosowanymi transformatorami średniego napięcia. Ponieważ problem działania bezpieczników SN w czasie burz, w polskich sieciach nie jest do końca wyjaśniony podjęto próbę weryfikacji materiału, na podstawie, którego ocenia się skuteczność zabezpieczeń transformatorów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Tłustochowicz Ł.: Zagrożenie od przepięć atmosferycznych dla bezpieczników wysokonapięciowych, zabezpieczających transformatory słupowe// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi