Zastosowanie technologii Web Farming dla poprawy procesu wytwarzania oprogramowania - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie technologii Web Farming dla poprawy procesu wytwarzania oprogramowania

Abstrakt

W pracy zaprezentowano koncepcję wykorzystania technologii Web Farming wsieci intranet firmy produkcyjnej. Oprogramowanie w celu poprawy procesu wy-twórczego. Przedstawiono ogólną architekturę systemu oraz sposób jego wyko-rzystania przez różne grupy udziałowców procesu wytwarzania oprogramowania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W: Problemy i metody inżynierii oprogramowania strony 509 - 523
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi