Zintegrowany system badań zanieczyszczenia środowiska oparty na wykorzystaniu analityki chemicznej i biotestów = Integrated system for assessment of environment quality based on chemical analysis and biotests/Integrated system for assessment of environment quality based on chemical analysis and biotests/ - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zintegrowany system badań zanieczyszczenia środowiska oparty na wykorzystaniu analityki chemicznej i biotestów = Integrated system for assessment of environment quality based on chemical analysis and biotests/Integrated system for assessment of environment quality based on chemical analysis and biotests/

Abstrakt

W ostatnich latach coraz częściej do oceny jakości środowiska wykorzystuje się tzw. narzędzia zintegrowane, czyli połączenie analiz chemicznych z mikrobiotestami. Umożliwić to ma identyfikację potencjalnych źródeł toksyczności w analizowanych próbkach. Niestety, znalezienie wyraźnych korelacji pomiędzy wynikami analiz chemicznych oraz oszacowanymi parametrami toksyczności nie jest prostym zadaniem i nastręcza wiele trudności.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ecological Chemistry and Engineering A - Chemia i Inżynieria Ekologiczna A nr 13, strony 203 - 228,
ISSN: 1898-6188
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Wolska L., Sagajdakow A., Kuczyńska A., Namieśnik J.: Zintegrowany system badań zanieczyszczenia środowiska oparty na wykorzystaniu analityki chemicznej i biotestów = Integrated system for assessment of environment quality based on chemical analysis and biotests/Integrated system for assessment of environment quality based on chemical analysis and biotests/// Ecological Chemistry and Engineering. A. -Vol. 13., nr. nr S2 (2006), s.203-228
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi