Złota era w historii Chin – panowanie cesarza Taizong'a(唐太宗) z dynastii Tang (唐朝) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Złota era w historii Chin – panowanie cesarza Taizong'a(唐太宗) z dynastii Tang (唐朝)

Abstrakt

Cytuj jako

Autor (1)

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
Publikacja monograficzna
Tytuł wydania:
Monarchia. Idea, Historia, Perspektywy strony 171 - 182
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Wydawnictwo Naukowe Kofin
Bibliografia: test
 1. W. Rodziński, Historia Chin, dz. cyt., str. 185.
 2. M.E. Lewis, China's Cosmopolitan Empire: The Tang Dynasty, dz.cyt., p. 50. otwiera się w nowej karcie
 3. T. Brook, J. Bourgon, G. Blue, Historia chińskich tortur, Warszawa 2010, s. 49.
 4. H. Windrow, A Short History of Law, Norms, and Social Control in Imperial China, "Asian-Pacific Law & Policy Journal" 2006, vol.7, issue 2, p. 283-284. otwiera się w nowej karcie
 5. M.E. Lewis, China's Cosmopolitan Empire: The Tang Dynasty, dz.cyt., p. 50. otwiera się w nowej karcie
 6. H. Windrow, A Short History of Law, Norms, and Social Control in Imperial China, "Asian-Pacific Law & Policy Journal" 2006, vol.7, issue 2, p. 284.
 7. M.E. Lewis, China's Cosmopolitan Empire: The Tang Dynasty, dz.cyt., p. 146. otwiera się w nowej karcie
 8. W. Rodziński, Historia Chin, dz. cyt., str. 190.
 9. M.E. Lewis, China's Cosmopolitan Empire: The Tang Dynasty, dz.cyt., p. 147. otwiera się w nowej karcie
 10. W. Rodziński, Historia Chin, dz. cyt., str. 187.
 11. Arthur F. Wright podaje jako przykład m.in. "zjednoczyciela Japonii" -Ieyasu Tokugawę (żył w latach 1543- 1616), zob. A. Wright, T'angT'ai-tsung: The Man and the Persona, in: Essays on T'ang Society: The Interplay of Social, Political and Economical Forces,eds J.C. Perry, B.L. Smith, dz. cyt., p. 18.
 12. Brook T., Bourgon J., Blue G., Historia chińskich tortur, tłum. I. Stąpor, Wydawnictwo Bellona, War- szawa 2010.
 13. D'Haeseleer T., Tang TaizongIn Korea: The Siege Of Ansi, "East Asian History", 2016, no. 40, p.1-17.
 14. Fairbank J.K., Historia Chin. Nowe spojrzenie, tłum. T. Lechowska, Z. Słupski, Wydawnictwo MA- RABUT, Gdańsk 1996.
 15. Rodziński W., Historia Chin, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich Wydawnictwo, Wrocław 1974. otwiera się w nowej karcie
 16. Lewis M.E., China's Cosmopolitan Empire: The Tang Dynasty, The Belknap Press of Harvard Uni- versity Press, Cambridge, London 2009.
 17. Rogacz D., Chińskie konstruowanie historii, "Filo-Sofija" nr 28 (2015/1/2), str. 77-90.
 18. Sarek K., Z mandatu Nieba. Podstawy sprawowania władzy politycznej w dawnych i współczesnych Chinach, w: Zrozumieć Chińczyków. Kulturowe kody społeczności chińskich, red. E. Zajdler, Wydaw- nictwo Dialog, Warszawa 2014.
 19. Wechsler H.J., T'ai-Tsung (r. 626-49) the Consolidator, in: The Cambridge History of China, Volume 3, Sui and T'ang China, 589-906 AD, Part One, eds D. Twitchett and J.K. Fairbank, Cambridge Uni- versity Press, Cambridge 2008. otwiera się w nowej karcie
 20. Windrow H, A Short History of Law, Norms, and Social Control in Imperial China, "Asian-Pacific Law & Policy Journal" 2006, vol.7, issue 2, p. 244-301.
 21. Wright A., T'angT'ai-tsung: The Man and the Persona, in: Essays on T'ang Society: The Interplay of Social, Political and Economical Forces, eds J.C. Perry and B.L. Smith, E.J. Brill, Leiden 1976. Streszczenie:
Weryfikacja:
Brak weryfikacji

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi