Zespół Katedry Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej - Zespół badawczy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespół

Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. Józef Eugeniusz Sienkiewicz

Józef Eugeniusz Sienkiewicz

prof. dr hab. Kierownik zespołu
Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. Marek Czachor

Marek Czachor

prof. dr hab.
Zdjęcie użytkownika dr hab. Jan Franz

Jan Franz

dr hab.
Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. Yury Glazunov

Yury Glazunov

prof. dr hab.
Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. Paweł Horodecki

Paweł Horodecki

prof. dr hab.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Patryk Jasik

Patryk Jasik

dr inż.
Zdjęcie użytkownika dr hab. Leszek Kułak

Leszek Kułak

dr hab.
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Marta Łabuda

Marta Łabuda

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. Anna Perelomova

Anna Perelomova

prof. dr hab.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Bartosz Reichel

Bartosz Reichel

dr inż.
Zdjęcie użytkownika dr Alexander Streltsov

Alexander Streltsov

dr
Zdjęcie użytkownika dr inż. Paweł Syty

Paweł Syty

dr inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Jan Tuziemski

Jan Tuziemski

dr inż.

Tematyka badawcza

Prace naukowe prowadzone w Katedrze dotyczą współczesnych zagadnień fizyki teoretycznej i informatyki kwantowej. W ramach współpracy międzynarodowej stworzony został w Katedrze program komputerowy umożliwiający obliczanie relatywistycznych przejść w atomach i jonach. Jego celem jest dostarczenie danych atomowych potrzebnych do interpretacji pomiarów plazmy astrofizycznej i laboratoryjnej. Dane atomowe obejmują nie tylko siły oscylatorów i przekroje autojonizacyjne, lecz również zjawiska zderzeń elektronowych. Rozwijana jest także relatywistyczna metoda J-macierzy. Wykonywane są badania nad ogólnymi własnościami nieliniowych równań von Neumanna z perspektywy dynamik Lie-Poissonowskich i transformacji Darboux. Zastosowano je do algorytmów kwantowych, uogólnionych statystyk i nieliniowych uogólnień mechaniki kwantowej. Rozwijana jest teoria transformacji Darboux z zastosowaniami do klasycznych i kwantowych dynamik nieliniowych. Prowadzone są badania nad teorią kwantowych kanałów informacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem kwestii separowalności i tzw. destylacji splątania. Analizowane są problemy optymalnego kodowania kwantowej informacji przy niepełnych danych. Analizowane są termodynamiczne analogie w dziedzinie kwantowego splątania. Badane jest zagadnienie miary zbioru stanów separowalnych. Modelowane są zjawiska transportu w środowiskach kapilarno - porowatych i dyspersyjnych jako zagadnienia brzegowe dla układów równań nieliniowych z pochodnymi cząstkowymi typu dyfuzyjnego i dyfuzyjno-konwektywnego. Modelowany jest teoretycznie i przy pomocy symulacji Monte Carlo wpływ odwrotnego bezpromienistego transportu energii wzbudzenia na fluorescencyjne własności układu monomer- fluoryzujący dimer oraz układu zawierającego jednocześnie formę kwasową i zasadową barwnika. Wszystkie obszary gospodarki, w których niezbędne do działania jest stworzenie baz danych oraz skonkretyzowanego oprogramowania, mogą być zainteresowane współpracą z Katedrą.

Oferta usługowa

Katedra FTiIK przedstawia ofertę wykonywania zleceń w ramach projektów grupowych oraz prac dyplomowych. Prace te wykonywane są przez studentów ostatnich lat specjalności Informatyka Stosowana (prowadzonej w ramach kierunku Fizyka Techniczna). Studia informatyczne na Wydziale FTiMS pozwoliły im rozwinąć swoje umiejętności oraz pogłębić wiedzę, które teraz mogą zostać wykorzystane w praktyce. Nasze atuty
 • wysokie kwalifikacje studentów, zarówno pod względem informatycznym jak i technicznym, pozwalające na rozwiązywanie niestandardowych i multidyscyplinarnych problemów informatyczno-matematyczno-fizyczno-inżynierskich,
 • kompetentna i doświadczona kadra naukowo-dydaktyczna, nadzorująca wykonywane projekty,
 • elastyczne zasady współpracy, dostosowywane do potrzeb każdego zadania i przedsiębiorcy,
 • krótkie terminy realizacji,
 • konkurencyjne ceny.
Oferta szczegółowa Projektowanie relacyjnych baz danych Projektujemy i wykonujemy na zamówienie różnego rodzaju bazy danych, np. bazy klientów, kontrahentów, zamówień, zgłoszeń serwisowych, systemy teleadresowe do wykorzystania w kampaniach promocyjnych lub reklamowych, bazy dla sklepów internetowych. Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego problemu, nasze produkty spełnią potrzeby każdego, nawet najbardziej wymagającego użytkownika. Wykorzystujemy najczęściej stosowany język programowania baz danych - SQL (MySQL, PostgreSQL). Wykonane przez nas bazy cechują się łatwą obsługą oraz dostępem poprzez stronę WWW. Tworzenie stron WWW Oferujemy projektowanie oraz tworzenie witryn WWW. Wykorzystujemy nowoczesne technologie, dzięki którym powstałe u nas witryny WWW mogą śmiało konkurować z tymi wytwarzanymi przez duże firmy reklamowe, pozwalając przy tym na daleko idącą indywidualizację projektów. Przy projektowaniu stron posługujemy się technologiami HTML/XML, PHP, SQL, Flash. Na życzenie tworzymy witryny wielojęzyczne oraz panele administracyjne do zarządzania zawartością witryny (CMS - content management systems). Produkcja oprogramowania użytkowego, obliczeniowego i symulacyjnego, wizualizacja danych Nasi studenci posiadają wszechstronną wiedzę naukowo-techniczną, co w połączeniu z doskonałą umiejętnością programowania, umożliwia im tworzenie nawet zaawansowanych aplikacji z różnych dziedzin życia i biznesu. Oferujemy wykonanie zarówno aplikacji biurowych jak i programów obliczeniowych i symulacyjnych, pracujących pod kontrolą systemów z rodziny Windows lub Linux. Na specjalne życzenie jesteśmy w stanie stworzyć aplikacje wieloplatformowe. Stosowane przez nas nowoczesne języki programowania pozwalają na łączenie dokładnych i szybkich obliczeń naukowo-inżynierskich, przeprowadzonych w np. Fortranie, z okienkowym interfejsem napisanym np. w C++/C# lub Tcl, zapewniającym łatwość obsługi aplikacji oraz umożliwiającym m.in. wizualizację wyników obliczeń. Przygotowywanie kursów dla systemów wspierania procesów edukacyjnych Oferujemy tworzenie kursów przeznaczonych dla systemu Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment). System Moodle jest internetową, darmową platformą wspomagającą prowadzenie zajęć dydaktycznych. System w swojej bogatej ofercie umożliwia m.in. udostępnianie notatek i materiałów dydaktycznych w postaci elektronicznej, przeprowadzanie testów, wystawianie ocen czy też organizowanie dyskusji na forach internetowych. Jednocześnie, dzięki usłudze chat oraz systemowi wysyłania krótkich wiadomości, ułatwia kontakt nauczyciela z kursantem. Program jest bardzo prosty w obsłudze i posiada menu w języku polskim. Moodle z powodzeniem funkcjonuje od dłuższego czasu m.in. na Politechnice Gdańskiej. Inne usługi Proponujemy współpracę nie tylko w ramach wyżej wymienionych kategorii. Jesteśmy otwarci na wszelkie inne propozycje współpracy, dotyczące problemów badawczo-rozwojowych, związanych z badaniami i kierunkami studiów prowadzonymi na Wydziale FTiMS.

Oferta badawcza

Rozwój metod obliczeniowych wykorzystywanych w obliczeniach atomowych Grupa zajmuje się rozwojem i zastosowaniem wybranych metod obliczeniowych (relatywistyczna metoda Diraca Focka – MCDF, metoda J-macierzy) w następujących dziedzinach, związanych z obliczeniami atomowymi:
 • Obliczenia relatywistycznych struktur atomowych.
 • Obliczenia właściwości rozpraszania elektronów na atomach.
 • Obliczenia wkładu elektronów z widma ciągłego do elektrycznych momentów dipolowych atomów.
Symulacje propagacji pola elektromagnetycznego w układach plazmonicznych w skali nano Grupa zajmuje się modelowaniem wybranych układów plazmonicznych w skali nano, w szczególności matryc nanocząstek złota i srebra oraz metamateriałów. Kwantowa teoria informacji W zakresie kwantowej teorii informacji prowadzone w KFTiIM badania dotyczą:
 • kwantowej kryptografii i komunikacji kwantowej,
 • generacji losowości za pomocą źródeł kwantowych,
 • teoretycznych i eksperymentalnych aspektów detekcji korelacji kwantowych ze szczególnym uwzględnieniem optyki kwantowej i kropek kwantowych,
 • podstaw mechaniki kwantowej ze szczególnym uwzględnieniem nierówności Bella i problemu obiektywności na gruncie mechaniki kwantowej.
Nieliniowa propagacja ultradźwięków w płynach Analiza nieliniowych oddziaływań dźwięku z innymi, niefalowymi typami ruchu płynu. Rozwój aparatu matematycznego, który pozwala opisać efekty wywoływane przez nieokresowy dźwięk, impulsy i paczki falowe. Akustyka płynów nie-Newtonowskich, z relaksacją termodynamiczną różnego rodzaju. Samo-refrakcja i termiczne samo-oddziaływanie wiązek nieakustycznych w płynach Newtonowskich i płynach z dyspersją. Teoretyczne badanie struktur rotacyjno-oscylacyjno-elektronowych cząsteczek dwu- i trójatomowych. Badanie dynamiki procesów fotodysocjacji i fotoasocjacji: - wyznaczanie struktur rotacyjno-oscylacyjno-elektronowych wodorków metali alkalicznych i ich jonów oraz homo- i heterojądrowych, dwuatomowych molekuł metali alkalicznych i ich jonów, - badanie dynamiki procesów fotodysocjacji i fotoasocjacji tych cząsteczek.

Weryfikacja

Politechnika Gdańska

wyświetlono 225 razy