Zespół Materiałów Konstrukcyjnych - Zespół badawczy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespół

Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Marek Szkodo

Marek Szkodo

dr hab. inż. Kierownik zespołu
Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Krystyna Imielińska

Krystyna Imielińska

dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika mgr inż. Mateusz Kmieć

Mateusz Kmieć

mgr inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Artur Sitko

Artur Sitko

dr inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Hanna Smoleńska

Hanna Smoleńska

dr inż.

Tematyka badawcza

Kształtowanie własności materiałów konstrukcyjnych i opis ich środowiskowej degradacji

Oferta badawcza

 • Zagadnienia związane z jakością procesu cementowania rur okładzinowych otworów poszukiwawczych i wydobywczych węglowodorów
 • Zagadnienia związane z jakością wykonywania otworów poszukiwawczych i wydobywczych węglowodorów
 • Zagadnienia związane ze środowiskową degradacją rur okładzinowych w otworach poszukiwawczych i wydobywczych węglowodorów
 • Zagadnienia związane z degradacją materiałów metalowych pod wpływem obciążeń kawitacyjnych
 • Zagadnienia związane w wykorzystaniem wiązki lasera do kształtowania własności warstwy wierzchniej metalowych i ceramicznych tworzyw konstrukcyjnych
 • Zagadnienia związane z wykorzystaniem nanocząstek ceramicznych w projektowaniu materiałów kompozytowych na osnowie polimerowej i wykorzystaniu ich na powłoki ochronne
 • Zagadnienia związane z optymalizacją kształtu protezy zastawki aortalnej Human Aortic Bioprosthesis wykonanej z bionanocelulozy
 • Zagadnienia związane z określaniem wpływu technologii wytwarzania bionanocelulozy na jej własności mechaniczne w kontekście jej wykorzystania w kardiochirurgii naczyniowej
od 01-10-2010 do 31-10-2025

Oferta Usługowa

 • Projektowanie i wytwarzanie kompozytowych warstw powierzchniowych odpornych na erozję kawitacyjną
 • Wytwarzanie na stopach metali warstw wierzchnich o bardzo wysokiej odporności na zużycie i korozję metodami obróbki laserowej
 • Projektowanie narzędzi wykorzystywanych w budowie otworów wiertniczych poprawiających geometrię otworu
 • Ekspertyzy i opinie z zakresu przyczyn awarii maszyn i urządzeń
 • Ocena przyczyn degradacji detali w przemyśle i transporcie
 • Określanie topografii powierzchni przy pomocy profilografometru igłowego
 • Wykonywanie badań materiałowych za pomocą tomografu komputerowego
 • Określanie właściwości mechanicznych materiałów inżynierskich:
a) Badania wytrzymałościowe statyczne i dynamiczne, b) Badania twardości materiałów, zarówno w makro, mikro oraz nano skali, c) Określanie składu chemicznego materiałów, d) Badania przyczepności powłok, e) Określanie odporności materiałów na działanie obciążeń kawitacyjnych, f) Określanie przebiegu zużycia materiałów na skutek frettingu w różnych środowiskach, g) Wykonywanie badań metalograficznych za pomocą mikroskopów świetlnych i elektronowych, h) Wykonywanie badań termograwitacyjnych i określanie kinetyki utleniania materiałów w temperaturach do 1400 °C, i) Wykonywanie badań materiałowych w różnych temperaturach i o różnej wilgotności w komorze środowiskowej.
 • Szkolenia:
a) Degradacja materiałów, b) Obsługa programu Ansys, Inventor, Solid Works, c) Kontrola jakości w obróbce cieplnej i cieplno- chemicznej, d) Materiałoznawstwo i Inżynieria Materiałowa. od 01-10-2010 do 31-10-2025

Zlecenia

 • Opinia techniczna dla Przedsiębiorstwa Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. - Ocena połączeń spawanych rurociągu chloru gazowego
  Przedsiębiorstwo Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.
 • Ekspertyza dla przedsiębiorstwa Grupa Lotos - Wykonanie oceny stanu technicznego reaktorów instalacji 0150 i 0440 oraz opracowanie ekspertyzy określającej przydatność do dalszej bezawaryjnej i bezpiecznej eksploatacji
  Grupa Lotos
 • Ekspertyza dla przedsiębiorstwa Gemalto Sp. z o.o z Tczewa - Opinia na temat przyczyn niskiej jakości złączy zgrzewanych
  Gemalto Sp. z o.o
 • Opinia dla Polskiego Ratownictwa Okrętowego w Gdyni - Opinia na temat przyczyn uszkodzenia wału napędowego platformy
  Polskie Ratowonictwo Okrętowe w Gdyni

Weryfikacja

Politechnika Gdańska

wyświetlono 120 razy