Robert Małkowski - Osiągnięcia - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nagrody i wyróżnienia

 • Nagroda indywidualna II stopnia za osiągnięcia naukowe

  Indywidualna

  Przyznane przez: Rektor Politechniki Gdańskiej - 2020

 • Nagroda indywidualna II stopnia za uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego

  Indywidualna

  Przyznane przez: Rektor Politechniki Gdańskiej - 2020

 • Nagroda za wkład w ocenę parametryczną 2013-2016

  Indywidualna

  Przyznane przez: Rektor Politechniki Gdańskiej - 2018

 • Sukces Roku

  Zespołowa

  Przyznane przez: Rektor Politechniki Gdańskiej - 2015

 • Medal brązowy za długoletnią służbę

  Odznaczenie państwowe lub resortowe

  Przyznane przez: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - 2014

 • Nagroda III stopnia za osiągnięcia naukowe

  Indywidualna

  Przyznane przez: Rektor Politechniki Gdańskiej - 2013

 • Wyróżnienie w konkursie INNOWACJE 2012 za "Sposób regulacji transformatorów zasilających sieć rozdzielczą"

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za zastosowanie praktyczne

  Przyznane przez: Technicon Innowacje, 8. Targi Techniki przemysłowej, Nauki i Innowacji - 2012

 • Nagroda Rektora III stopnia za osiągnięcia dydaktyczne

  Indywidualna

  Przyznane przez: Rektor Politechniki Gdańskiej - 2011

wyświetlono 2930 razy