Wyniki wyszukiwania dla: ARCHITEKTURA PROEKOLOGICZNA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ARCHITEKTURA PROEKOLOGICZNA

Wyniki wyszukiwania dla: ARCHITEKTURA PROEKOLOGICZNA

  • Technologie prośrodowiskowe dla budynków miejskich

    Współczesne duże miasta na całym świecie charakteryzują się dużą i wciąż rosnącą intensywnością zabudowy. Jest to tendencja utrwalona, którą pogłębia idea „miasta zwartego” jako rozwiązania dla problemu nadmiernego rozrastania terytorialnego i rozpraszania się struktury terenów miejskich. Jednocześnie realną potrzebą współczesnych miast jest poprawa jakości ich środowiska (eliminacja zanieczyszczeń, minimalizacja zjawiska miejskiej...

    Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

  • Zespół Katedry Projektowania Środowiskowego

    Przedmiotem aktywności Katedry jest działalność w zakresie kształtowania przestrzeni z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych, zwłaszcza ekologicznych i społecznych. Dotyczy ona takich dziedzin jak zrównoważone projektowanie architektoniczne, ruralistyka i architektura krajobrazu. Podejmowana problematyka odnosi się do kontekstualnego podejścia do projektowania architektury mieszkaniowej, użyteczności publicznej, zagospodarowania...