Wyniki wyszukiwania dla: CIEPŁOWNIE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: CIEPŁOWNIE

Wyniki wyszukiwania dla: CIEPŁOWNIE

 • Application of renewable energy sources to drive organic Rankine cycle micro CHP

  Publikacja

  - Rok 2006

  Odnawialne źródła energii rzadko znajdują zastosowanie przy stawianych obecnie wymaganiach przez nowoczesne ciepłownie. Pojawiła się unikalna okazja pomocy przy wprowadzeniu na rynek elektrowni zoptymalizowanej dla tych nieużywanych i pomijanych źródeł ciepła. Organiczny obieg Rankine'a jest podobny do konwencjonalnych turbin parowych, wyjątkiem jest płyn napędzający turbinę, którym jest płyn roboczy o dużej masie cząsteczkowej....

 • Modelowanie systemów energetycznych wytwarzania energii elektrycznej i ciepła do celów planowania rozwoju - wybrane zagadnienia

  Publikacja

  - Rok 2023

  Systemy energetyczne wymagają przemian technologicznych w kierunku neutralności klimatycznej. W Polsce, w której systemie elektroenergetycznym i systemach ciepłowniczych dominują przestarzałe elektrownie i ciepłownie węglowe, dążenie do minimalizacji wpływu na środowisko wiąże się z wysokimi kosztami. Dlatego należy szukać optymalnych ścieżek roz-woju energetyki, aby osiągnąć ambitne długoterminowe cele strategiczne, przy minimalizacji...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Źródła skojarzone zasilane paliwem gazowym

  Omówiono znaczenie stosowania w energetyce i ciepłownictwie skojarzonej gospodarki cieplno-elektrycznej. Wskazano, że umożliwia ona stosowanie sprężarkowych pomp grzejnych do efektywnego zagospodarowania lokalnych niaskotemperaturowych zasobów energii odpadowej i ze źródeł odnawialnych. Przedstawiono pojęcie generacji rozproszonej oraz wskazano typowe przykłady technologii stosowanych w źródłach rozproszonych. Podano główne przyczyny...

 • Skojarzone źródło ciepła w obiekcie użyteczności publicznej

  Publikacja

  - Instal - Rok 2003

  Wprowadzenie do ciepłowni skojarzonej gospodarki cieplno-elektycznej przyczynia się do zmniejszenia zużycia energii, a w ten sposób do poszanowania zarówno zasobów surowcowych, jak i środowiska naturalnego. Przedstawiono ogólną charakterystykę spalinowych bloków elektryczno-ciepłowniczych realizujących właśnie gospodarkę skojarzoną. Szczegółowo przedstawiono układ technologiczny wybranej ciepłowni, w której zastosowano takie źródło...