Wyniki wyszukiwania dla: DAWKOWANIE ŚCIERNIWA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: DAWKOWANIE ŚCIERNIWA

Wyniki wyszukiwania dla: DAWKOWANIE ŚCIERNIWA

 • Tests for lapping of flat surfaces of ceramic elements with forced dosing of abrasive slurry

  Publikacja

  - Mechanik - Rok 2019

  Przedstawiono zagadnienia dotyczące systemu wymuszonego dawkowania zawiesiny ściernej w docieraniu jednotarczowym powierzchni płaskich. Opisano zalety takiego systemu dozowania płynnej zawiesiny ściernej. Omówiono wybrane wyniki badań docierania elementów z ceramiki technicznej. Analizowano wpływ podstawowych warunków dawkowania zawiesiny na ubytek liniowy próbek.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Badania nad docieraniem płaskich elementów ceramicznych z wymuszonym dawkowaniem zawiesiny ściernej

  Publikacja

  - Rok 2021

  W pracy przedstawiono zagadnienia dotyczące obróbki wykończeniowej płaskich uszczelnień ceramicznych. Wymagania obróbkowe stawiane tego typu elementom sprawiają, że konieczne jest zastosowanie docierania w procesie technologicznym. Tego typu bardzo dokładna obróbka ścierna powierzchni płaskich wymaga użycia odpowiedniej zawiesiny lub pasty ściernej. Na wynik obróbki ma wpływ wiele czynników związanych z metalową tarczą docierającą,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Results of abrasive slurry dosage in lapping process

  Publikacja

  - Rok 2006

  Przedstawiono wyniki badań dawkowania zawiesiny ściernej w docieraniu powierzchni płaskich elementów ceramicznych. Analizowano wpływ dawkowania na podstawowe parametry chropowatości powierzchni ceramiki Al2O3 i Al2O3-ZrO2.