Tests for lapping of flat surfaces of ceramic elements with forced dosing of abrasive slurry - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Tests for lapping of flat surfaces of ceramic elements with forced dosing of abrasive slurry

Abstrakt

Przedstawiono zagadnienia dotyczące systemu wymuszonego dawkowania zawiesiny ściernej w docieraniu jednotarczowym powierzchni płaskich. Opisano zalety takiego systemu dozowania płynnej zawiesiny ściernej. Omówiono wybrane wyniki badań docierania elementów z ceramiki technicznej. Analizowano wpływ podstawowych warunków dawkowania zawiesiny na ubytek liniowy próbek.

Cytowania

 • 0

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 26 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Copyright (Mechanik)

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Mechanik strony 664 - 666,
ISSN: 0025-6552
Język:
polski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Barylski A., Gniot M.: Tests for lapping of flat surfaces of ceramic elements with forced dosing of abrasive slurry// Mechanik -,iss. 10 (2019), s.664-666
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.17814/mechanik.2019.10.89
Bibliografia: test
 1. Bakoń A., Barylski A. "Preparaty na bazie nano-i mikrodiamentów do operacji docierania i polerowania". Mechanik. 87, 8-9 (2014): 8-12. otwiera się w nowej karcie
 2. Bakoń A., Barylski A. "Ziarna i mikroziarna diamentowe. Rodzaje ścierniw i przykłady zastosowania". Gdańsk: Wydawnictwo Politech- niki Gdańskiej, 2017. otwiera się w nowej karcie
 3. Barylski A. "Badania wpływu koncentracji ścierniwa i intensywności dawkowania zawiesiny na efekty docierania jednotarczowego". Me- chanik. 88, 8-9 (2015): 20-24, http://dx.doi.org/10.17814/mechanik. 2015.8-9.334. otwiera się w nowej karcie
 4. Barylski A. "Docieranie powierzchni płaskich na docierarkach". Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2013.
 5. Barylski A. "Technological problems in lapping on flat surfaces of ce- ramic parts". Solid State Phenomena. 199 (2013): 627-632, https:// doi.org/10.4028/www.scientific.net/SSP.199.627. otwiera się w nowej karcie
 6. Barylski A., Gniot M. "Wpływ zawiesiny ściernej dawkowanej w spo- sób wymuszony na wydajność docierania jednotarczowego elemen- tów ceramicznych". Mechanik. 91, 8-9 (2018): 734-736, https://doi. org/10.17814/mechanik.2018.8-9.118. otwiera się w nowej karcie
 7. Box G., Hunter J. "Multifactor experimental designs for exploring response surfaces". Ann.Math.Statist. 28, 1 (1957). otwiera się w nowej karcie
 8. Gniot M., Barylski A., Migawa K. "System dawkowania zawiesi- ny ściernej w docieraniu powierzchni płaskich". Mechanik. 90, 10 (2017): 894-896, https://doi.org/10.17814/mechanik.2017.10.139. otwiera się w nowej karcie
 9. Gniot M., Barylski A. "Hydrodynamiczne dawkowanie zawiesiny ściernej w docieraniu jednotarczowym powierzchni płaskich". Me- chanik. 89, 8-9 (2016): 1110-1111, http://dx.doi.org/10.17814/ mechanik.2016.8-9.272. otwiera się w nowej karcie
 10. Mańczak K. "Technika planowania eksperymentu". Warszawa: WNT 1976.
 11. Marinescu I.D., Uhlmann E., Doi T.K. "Handbook of Lapping and Polishing. Manufacturing Engineering and Materials Processing". otwiera się w nowej karcie
 12. London, New York: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2007.
 13. Klocke F. "Manufacturing Processes 2 -Grinding, Honing, Lapping". Berlin-Heidelberg: Springer-Verlag, 2009.
 14. Polański Z. "Metody optymalizacji w technologii maszyn". Warsza- wa: PWN, 1977.
Źródła finansowania:
 • Działalność statusowa
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 43 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi