Badania nad docieraniem płaskich elementów ceramicznych z wymuszonym dawkowaniem zawiesiny ściernej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania nad docieraniem płaskich elementów ceramicznych z wymuszonym dawkowaniem zawiesiny ściernej

Abstrakt

W pracy przedstawiono zagadnienia dotyczące obróbki wykończeniowej płaskich uszczelnień ceramicznych. Wymagania obróbkowe stawiane tego typu elementom sprawiają, że konieczne jest zastosowanie docierania w procesie technologicznym. Tego typu bardzo dokładna obróbka ścierna powierzchni płaskich wymaga użycia odpowiedniej zawiesiny lub pasty ściernej. Na wynik obróbki ma wpływ wiele czynników związanych z metalową tarczą docierającą, składnikami zawiesiny ściernej i warunkami technologicznymi obróbki. Decydujące znaczenie ma też sposób i intensywność dawkowania zawiesiny w strefę docierania. Standardowy swobodny sposób dawkowania - w sposób ciągły, najczęściej zalewowo lub kroplowo, powoduje duże straty ścierniwa. Część mikroziaren ściernych zostaje szybko usunięta z powierzchni roboczej tarczy docierającej przez obracające się pierścienie prowadzące separatory z obrabianymi elementami i nie bierze w ogóle udziału w skrawaniu. Opracowany innowacyjny układ jest przystosowany do pracy na docierarce Abralap 380. W artykule opisano zalety takiego systemu dawkowania zawiesiny ściernej oraz sposób postępowania podczas planowania badań docierania elementów płaskich z ceramiki technicznej na przykładzie Al2O3. Zaprezentowano wybrane wyniki badań ubytku elementów, które następnie poddano analizie statystycznej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2021
Opis bibliograficzny:
Barylski A., Gniot M.: Badania nad docieraniem płaskich elementów ceramicznych z wymuszonym dawkowaniem zawiesiny ściernej// Problemy w inżynierii mechanicznej/ : , 2021, s.123-138
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi