Wyniki wyszukiwania dla: ELEKTRODYNAMIKA OBLICZENIOWA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ELEKTRODYNAMIKA OBLICZENIOWA

Wyniki wyszukiwania dla: ELEKTRODYNAMIKA OBLICZENIOWA

 • Krzysztof Nyka dr hab. inż.

  Krzysztof Nyka, absolwent Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej (WETI PG), gdzie  uzyskał tytuł magistra inżyniera (1986, telekomunikacja) stopień doktora nauk technicznych (2002, elektronika) i doktora habilitowanego (2020 automatyka, elektronika i elektrotechnika). Obecnie jest zatrudniony na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej WETI PG. Zainteresowania...

 • Piotr Sypek dr inż.

  Piotr Sypek otrzymał w Politechnice Gdańskiej tytuł magistra inżyniera w 2003 roku oraz stopień doktora nauk technicznych (z wyróżnieniem) w 2012 roku. Obecnie pracuje w Katedrze Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki w Politechnice Gdańskiej. Jego działalność badawcza zawiera projektowanie i implementację równoległych algorytmów stosowanych do budowania i wyznaczania rozwiązywania...

 • Advances in macromodeling technique

  Publikacja

  The paper discuses recent advances in the finite differencetime domain method employing macromodels. New techniquesfor creating irregularly shaped macromodels, grouping ofmacromodels and advanced macromodel cloning are introduced.The last technique is particularly important for efficient analysisof the structures based on Photonic Crystals (PhC). The methodallows one to shorten considerably the preprocessing time, theRAM usage...

 • Grouping macromodels by using multilevel model order reduction

  Publikacja

  artykuł pprezentuje nowatorską technikę grupowania makromodeli dla metody fdtd. nowa technika bazuje na schemacie wielopoziomowej redukcji rzędu modeli. grupowanie makromodeli pozwala na zwiększenie szybkości symulacji w porównaniu do niezgrupowanych makromodeli, zapewniając przy tym porównywalną dokładność.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Optimization of a FDTD code for graphical processing units

  Publikacja

  - Rok 2008

  Artykuł prezetuje implementację algorytmu FDTD w postaci jawnej przeznaczonej dla kart graficznych. Wykazany został wzrost efektywności obliczeń numerycznych w odniesieniu do implementacji przeznaczonej dla procesora komputerowego.

 • Implementation of matrix-type FDTD algorithm on a graphics accelerator

  Artykuł prezetuje implementację algorytmu FDTD w postaci macierzowej przeznaczonej dla kart graficznych. Wykazany został wzrost efektywności obliczeń numerycznych w odniesieniu do implementacji przeznaczonej dla procesora komputerowego.

 • Evaluation of accuracy of surrogate models

  Publikacja

  Artykuł przestawia statystyczne podejście do oceny dokładności modeli zastępczych. Prezentowana jest miara dokładności bazująca na dystrybucji błędów w zbiorze testowym. Praca zawiera dyskusję na temat oceny dokładności samego modelu oraz zasadności wyboru kryterium zatrzymującego proces automatycznego tworzenia modelu.

 • Analysis of a high-quality photonic crystal resonator

  Artykuł przedstawia kompleksową analizę rezonatora 2D o wysokiej dobroci uzyskanego dzięki zastosowaniu fotonicznych kryształów. Struktura rezonatora została zoptymalizowana w celu osiągnięcia maksymalnej dobroci. Analiza została wykonana przy pomocy metody FDTD z zaimplementowanymi makromodelami, a wyniki poddano następnie obróbce cyfrowej w oparciu o technikę GPOF. Taka kombinacja zastosowanych metod okazała się bardzo efektywna...

 • Model order reduction for subgridding in fdtd scheme

  W artykule zaprezentowana została technika pozwalająca na uzyskanie wysokiej rozdzielczości w metodzie FDTD. Prezentowany algorytm jest połączeniem metod redukcji rzędu modelu i lokalnych zagęszczeń zaimplementowanych do FDTD. Pozwala to zmniejszyć liczbę użytych zmiennych stanu, a także skrócić krok czasowy, co skutkuje znacznie krótszym czasem symulacji, niż w przypadku klasycznej metody FDTD.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Simple and accurate field interpolation in finite difference methods

  Publikacja

  - Rok 2006

  W artykule wprowadzono nową metodę interpolacji pól w metodzie różnic skończonych. Metoda jest prosta i daje wyniki bardziej dokładne niż w przypadku interpolacji liniowej. Proponowana metoda interpolacji może zostać użyta do poprawienia dokładności takich metod, jak subgridding.

 • Metody redukcji rzędu modelu w analizie elektromagnetycznej metodą elementów skończonych

  Niniejszy artykuł opisuje nową technikę lokalnej redukcji rzędu modelu, która pozwala na poprawę efektywności Metody Elementów Skończonych (MES) w obliczeniach elektromagnetycznych. Zaproponowana technika została zaimplementowana w trójwymiarowym, wektorowym sformułowania MES. Jej efektywność została zweryfikowana poprzez symulację działania złożonych struktur mikrofalowych. Dzięki zaprezentowanemu algorytmowi uzyskano kilkudziesięciokrotne...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Fast frequency sweep based on the model order reduction technique for calculating scattering parametersjinjFDFDj

  Publikacja

  Artykuł prezentuje ulepszoną, efektywną metodę przemiatania częstotliwościowego dla metody FDFD. Liczba równań opisujących analizowaną strukturę jest redukowana za pomocą metody redukcjirzędu modeli, a następnie macierz wynikowa jest diagonalizowana. Kosztowne czasowo odwracanie dużych macierzy jest zastąpione prostym mnożeniem małej macierz diagonalnej przez wektor. Zaprezentowana metoda przemiatania częstotliwościowego może...

 • Efficient Multiscale Finite Difference Frequency Domain Analysis Using Multiple Macromodels with Compressed Boundaries

  W niniejszym artykule zaprezentowany został nowatorski pomysł na zmniejszenie numerycznej złożoności metody różnic skończonych przy użyciu wielu makromodeli. Skuteczność techniki macromodelingu zależy od liczby portów modelu. Aby zwiększyć efektywność algorytmu, próbki pola na granicy makromodeli są zastępowane przez amplitudy wielomianów Legendre'a. Przedefiniowanie problemu w taki sposób powoduje znaczną redukcję czasu analizy....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Fast implementation of FDTD-compatible green's function on multicore processor

  In this letter, numerically efficient implementation of the finite-difference time domain (FDTD)-compatible Green's function on a multicore processor is presented. Recently, closed-form expression of this discrete Green's function (DGF) was derived, which simplifies its application in the FDTD simulations of radiation and scattering problems. Unfortunately, the new DGF expression involves binomial coefficients, whose computations...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Acceleration of the discrete Green's function computations

  Publikacja

  - Rok 2012

  Results of the acceleration of the 3-D discrete Green's function (DGF) computations on the multicore processor are presented. The code was developed in the multiple precision arithmetic with use of the OpenMP parallel programming interface. As a result, the speedup factor of three orders of magnitude compared to the previous implementation was obtained thus applicability of the DGF in FDTD simulations was significantly improved.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Accuracy of the discrete Green's function computations

  Publikacja

  - Rok 2012

  This paper discusses the accuracy of the discrete Green's function (DGF) computations. Recently closed-form expression of the DGF and its efficient numerical implementation were presented which facilitate the DGF applications in FDTD simulations of radiation and scattering problems. By carefully comparing the DGF results to those of the FDTD simulation, one can make conclusions about the range of the applicability of the DGF for...

 • Accuracy of the Discrete Green's Function Formulation of the FDTD Method

  This paper reports an evaluation of the accuracy of the discrete Greens function (DGF) formulation of the finite-difference time-domain (FDTD) method. Recently, the closed-form expression for the DGF and its efficient numerical implementation were presented, which facilitates applications of the DGF in FDTD simulations of radiation and scattering problems. So far, the accuracy of the DGF formulation of the FDTD method has been...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Implementation of FDTD-Compatible Green's Function on Graphics Processing Unit

  Publikacja

  In this letter, implementation of the finite-difference time domain (FDTD)-compatible Green's function on a graphics processing unit (GPU) is presented. Recently, closed-form expression for this discrete Green's function (DGF) was derived, which facilitates its applications in the FDTD simulations of radiation and scattering problems. Unfortunately, implementation of the new DGF formula in software requires a multiple precision...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Implementation of FDTD-compatible Green's function on heterogeneous CPU-GPU parallel processing system

  This paper presents an implementation of the FDTD-compatible Green's function on a heterogeneous parallel processing system. The developed implementation simultaneously utilizes computational power of the central processing unit (CPU) and the graphics processing unit (GPU) to the computational tasks best suited to each architecture. Recently, closed-form expression for this discrete Green's function (DGF) was derived, which facilitates...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Optymalizacja wydajności obliczeniowej metody elementów skończonych w architekturze CUDA

  Publikacja

  - Rok 2015

  Celem niniejszej rozprawy oraz stypendium odbytego w ramach projektu było opracowanie numerycznie efektywnego rozwiązania algorytmicznego i sprzętowego, które umożliwia przyspieszenie analizy problemów elektromagnetycznych metodą elementów skończonych (MES) z funkcjami bazowymi wysokiego rzędu. Metoda elementów skończonych w dziedzinie częstotliwości stanowi wydajne i uniwersalne narzędzie analizy układów mikrofalowych (rys....

 • Makromodele w analizie problemów quasi-periodycznych i wieloskalowych metodą różnic skończonych

  Publikacja

  - Rok 2014

  W niniejszej pracy podjęty został temat efektywnej analizy układów quasiperiodycznych i wieloskalowych. Wykorzystana została w tym celu metoda makromodelingu pozwalająca na zastąpienie newralgicznych obszarów (siatki FDTD/FDFD) układu ich zwięzłym i dokładnym opisem macierzowym (tzw. makromodelami). Opracowano szereg modyfikacji metody makromodelingu mających na celu umożliwienie za jej pomocą efektywnej analizy struktur quasiperiodycznych...

 • Zastosowanie metod projekcji w algorytmach różnicowych elektrodynamiki obliczeniowej.

  Publikacja
  • M. Wiktor

  - Rok 2006

  W pracy przedstawiono koncepcję poprawienia wydajności metody różnic skończonych metodąprojekcji Rayleigha-Ritza w przestrzeniach skończeniewymiarowych. Zastosowano oryginalną koncepcję budowy podprzestrzeni rzutowej, budowanej w oparciu o fizyczne własności rozwiązania. Zaprezentowano przykłady analizy wybranych struktur mikrofalowych.