Wyniki wyszukiwania dla: KONSTRUKCJE MOSTOWE. - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: KONSTRUKCJE MOSTOWE.

Wyniki wyszukiwania dla: KONSTRUKCJE MOSTOWE.

 • Mostowe Konstrukcje Stalowe i Zespolone - 2022/23

  Kursy Online
  • M. Szafrański
  • K. Żółtowski

  Zagadnienia teoretyczne a rzeczywista konstrukcja. Rzeczywista praca elementów mostów stalowych (węzły, połączenia, usztywnienia). Mosty blachownicowe Mosty zespolone (stal–beton).  Mosty kratownicowe Mosty Łukowe Mosty podwieszone Mosty wiszące Zasady konstruowania  Detale konstrukcyjne Elementy wyposażenia mostów

 • Mostowe Konstrukcje Stalowe i Zespolone - 2023/24

  Kursy Online
  • M. Szafrański
  • K. Żółtowski

  Zagadnienia teoretyczne a rzeczywista konstrukcja. Rzeczywista praca elementów mostów stalowych (węzły, połączenia, usztywnienia). Mosty blachownicowe Mosty zespolone (stal–beton).  Mosty kratownicowe Mosty Łukowe Mosty podwieszone Mosty wiszące Zasady konstruowania  Detale konstrukcyjne Elementy wyposażenia mostów

 • Komunikacyjne Konstrukcje Geotechniczne - 2022/2023

  Kursy Online
  • A. Krasiński
  • A. Sitarski

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi konstrukcji na stałe związanych z gruntem, a co do których w przyszłości inżynierowie po specjalizacji mostowej i po otrzymaniu uprawnień budowlanych będą mieli prawo je projektować i budować.Należą do niech:przyczółki mostowe, filary mostowe, skrzydła przy przyczółkowe, ściany oporowe.tunele płytkie (drogowe, przejścia dla pieszych) , tunele głębokie, przepusty,...

 • KONKURS wyKOMBinuj mOst

  Wydarzenia

  19-04-2017 00:00 - 21-04-2017 23:59

  KOMBOferencja – Ogólnopolska Studencka Konferencja Budowlana i konkurs na najbardziej wytrzymałe przęsło mostowe o rozpiętości 100 cm zbudowane wyłącznie z papieru przy użyciu jedynie kleju, wystawa papierowych mostów.

 • Systemy monitorowania stanu technicznego konstrukcji na przykładzie dwóch mostów

  W pracy zaprezentowano przykłady systemów monitorowania stanu technicznego konstrukcji mostowych. Przedstawione systemy monitorowania obiektów mostowych oraz analiza uzyskanych wyników badań potwierdzają zasadność ich stosowania w konstrukcjach inżynierskich. To właśnie dzięki stałej obserwacji zachowania się konstrukcji jesteśmy w stanie określać aktualną kondycję obiektu, stopień jej wytężenia, szacować jej żywotność, a także...

 • Systemy monitorowania stanu technicznego konstrukcji na przykładzie trzech mostów

  W niniejszej pracy zaprezentowano systemy monitoringu trzech obiektów mostowych. Jeden z przedstawionych systemów dotyczy obiektu monitorowanego non stop, 24 godziny na dobę, nieprzerwanie od kilku lat, podczas gdy dwa pozostałe dotyczą badań obiektów prowadzonych w pewnych reprezentatywnych przedziałach czasowych.

 • Metody diagnostyki ultradźwiękowej i ich zastosowania w betonowych obiektach mostowych

  Publikacja

  - Rok 2015

  Celem pracy jest przedstawienie zalet metod diagnostyki ultradźwiękowej zastosowanych do oceny stanu technicznego betonowych elementów w konstrukcjach obiektów mostowych. W artkule została omówiona metoda przepuszczania, która wymaga obustronnego dostępu do badanego elementu oraz metoda młoteczkowa, w której badania są realizowane przy założeniu ograniczenia dostępu do elementu tylko do jednej jego strony. Realizacje badań diagnostycznych...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Karol Grębowski dr inż.

  Karol Grębowski (dr inż.) pracuje jako adiunkt w Katedrze Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Jego badania naukowe dotyczą zjawisk szybkozmiennych zachodzących podczas drgań konstrukcji budowlanych, obiektów mostowych (trzęsienia ziemi) oraz badania w zakresie metodologii projektowania budynków stanowiących system ochrony pasywnej (SOP) odpornych na uderzenia pojazdów...