Wyniki wyszukiwania dla: MEASURING LIQUIDITY - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: MEASURING LIQUIDITY

Wyniki wyszukiwania dla: MEASURING LIQUIDITY

 • Systemowe ryzyko płynności w polskim systemie bankowym – determinanty i trendy

  Publikacja

  - Rok 2014

  Celem rozprawy jest określenie metod pomiaru systemowego ryzyka płynności oraz pomiar tego ryzyka dla polskiego systemu bankowego za pomocą zaproponowanych metod, w oparciu o dostępne dane. Do celów rozprawy zaliczyć należy również przedstawienie problemu systemowego ryzyka płynności od strony jego wpływu na gospodarkę. Zgodnie z hipotezą główną, systemowe ryzyko płynności w polskim systemie bankowym w latach 1996-2012 wzrosło....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Porównawcza analiza kondycji finansowej polskich uczelni publicznych i niepublicznych

  Publikacja

  Celem artykułu jest dokonanie oceny oraz porównanie kondycji finansowej krajowych uczelni publicznych i niepublicznych. Wywód składa się z analizy literatury przedmiotu, dotyczącej warunków i sposobu funkcjonowania polskich uczelni publicznych i prywatnych. W części empirycznej artykułu użyta została analiza wskaźnikowa, stanowiąca jedną z najpopularniejszych metod analizy finansowej. Badaniu zostały poddane łącznie 23 wskaźniki...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • A piece of corporate finance

  Publikacja

  The handbook presents the subject of financial liquidity and CVP analysis. The handbook uses different types of information: definitions of the issues; “real life” examples illustrating a given theoretical issue in practice; mathematical formulas necessary to calculate a certain value; types of method used. In addition to traditional resources such as drawings, diagrams, tables and photos, the handbook also includes resources of...

  Pełny tekst do pobrania w portalu