Wyniki wyszukiwania dla: PARADOKS STRATEGICZNY - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: PARADOKS STRATEGICZNY

Wyniki wyszukiwania dla: PARADOKS STRATEGICZNY

  • Zarządzanie paradoksami strategicznymi na uniwersytecie

    Napięcia strategiczne, zwane paradoksami, pojawiają się w każdej organizacji, w tym również we współczesnym uniwersytecie. Autor artykułu, opierając się na pracy B. de Wita i R. Meyera , podejmuje próbę identyfikacji paradoksów strategicznych w uniwersytecie a także wskazania, jak zarządzać nimi. Autor stara się pokazać, że zarządzanie zidentyfikowanymi paradoksami strategicznymi pozwoli rozwiązać złożone problemy związane z zarządzaniem...

  • Zarządzanie uczelnią. Koncepcje i współczesne wyzwania

    Publikacja

    - Rok 2013

    Tematem książki jest analiza wybranych koncepcji zarządzania uczelnią oraz propozycje rozwiązań, które byłyby najlepsze w dynamicznym, niepewnym i nieprzewidywalnym współczesnym otoczeniu. Autor opiera się na wynikach własnych badań przeprowadzonych w polskich publicznych uczelniach technicznych oraz na wybranych statystykach dotyczących szkolnictwa wyższego. Rozważania te stanowią inspirację do zaprezentowania dwóch nowych koncepcji:...