Wyniki wyszukiwania dla: REKUPERACJA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: REKUPERACJA

Wyniki wyszukiwania dla: REKUPERACJA

 • Rekuperacja energii hamowania w praskim systemie tramwajowym

  Zauważalny w ostatnim dziesięcioleciu wzrost liczby pojazdów elektrycznych komunikacji miejskiej, wyposażonych w zdolność hamowania odzyskowego stanowi szansę zmniejszenia energochłonności trakcji miejskiej. Istotna staje się ocena możliwości ograniczenia zużycia energii za pomocą zwiększenia stopnia rekuperacji. W artykule przedstawiono analizę efektywności hamowania odzyskowego w sieci tramwajowej stolicy Republiki Czeskiej –...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Metody wykorzystania energii z rekuperacji w transporcie szynowym

  Publikacja

  - Technika Transportu Szynowego - Rok 2016

  W artykule przedstawiony został przegląd metod wykorzystania energii pochodzącej z hamowania odzyskowego. Wśród znanych i stosowanych w praktyce metod wymieniono wykorzystanie odzyskanej energii na nietrakcyjne potrzeby własne pojazdu, magazynowanie odzyskanej energii w zasobnikach (pokładowych lub stacjonarnych) i wykorzystywanie jej w razie potrzeby, transformację i zwrot odzyskanej energii do krajowej sieci zasilania, a także...

 • Recuperator with microjet technology as a proposal for heat recovery from low-temperature sources

  Publikacja

  - Rok 2015

  A tendency to increase the importance of so called dispersed generation, based on the local energy sources and the working systems utilizing both the fossil fuels and the renewable energy resources is observed nowadays. Generation of electricity on industrial or domestic scale together with production of heat can be obtained for example through employment of the ORC systems. It is mentioned in the EU directive 2012/27/EU for cogenerative...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Microjet technology as a perspective intensification method for high performance heat exchangers

  Publikacja

  In the paper two oryginal designs of compact heat exchangers with intensification effect produced by microjets are presented. The technology of microjets manufacturing is an "inhouse" patented design. The idea of such heat exchanger is shown together with the flow and thermal characteristics of the prototypes. The results of performer measurements are satisfactory and encourage for further research of the original designs.

 • Zarządzanie kolejowym ruchem podmiejskim z uwzględnieniem możliwości rekuperacji energii.

  Publikacja

  - Rok 2015

  W materiale zaprezentowano ideę zarządzania ruchem pociągów przy uwzględnieniu rekuperacji. Odzyskana energia może być wykorzystywana na drodze wymiany między pojazdami znajdującymi się na tym samym odcinku zasilania, związane jest to jednak z odpowiednio skonstruowanym rozkładem jazdy. Przedstawioną koncepcję poparto wynikami z przeprowadzonego przejazdu teoretycznego na odcinku Gdańsk Wrzeszcz - Lotnisko Rębiechowo wykazując,...

 • Spatial Aspects of Tram and Trolleybus Supply System

  Publikacja

  - Rok 2015

  Nowadays the issue of electric energy saving in public transport is becoming a key area of interest which is connected both with a growth in environmental awareness of the society and an increase in the prices of fuel and electricity. It can be achieved by reducing of the transmission losses in supply system or by the improving of the usage of the regenerative breaking. The spatial differentiation of the energy supply system of...

 • Rekuperace elektrické energie v MHD

  Asynchronní pohony, motory BLDC, trakční invertory, IGBT tranzistory, rekuperace energie – to jsou hesla, se kterými se můžeme často potkat, když si pročteme propagační materiály výrobců moderních tramvají a trolejbusů. Často se nám tyto prvky jeví jako indikátory hypermoderních technologií, ale ve skutečnosti se stává, že pod některými názvy se skrývá řešení známé inženýrům už dlouhá desetiletí. Tak je tomu také s rekuperací elektrické...

 • Analiza energochłonności pojazdu elektrycznego w oparciu o dane z pokładowego rejestratora parametrów

  Publikacja

  W artykule zaproponowano zastosowanie pokładowego rejestratora parametrów dla uzyskania wyników ekspe-rymentalnych pozwalających na analizę energetyczną wózka elektrycznego. Omówiono metodykę przetwarzania danych pomiarowych oraz sposób wykonywania przejazdów dla określenia zapotrzebowania na moc w funkcji prędkości, skuteczności hamowania odzyskowego oraz stopnia chwilowego przeciążenia napędu elektrycznego podczas przyspieszania....