Analiza energochłonności pojazdu elektrycznego w oparciu o dane z pokładowego rejestratora parametrów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza energochłonności pojazdu elektrycznego w oparciu o dane z pokładowego rejestratora parametrów

Abstrakt

W artykule zaproponowano zastosowanie pokładowego rejestratora parametrów dla uzyskania wyników ekspe-rymentalnych pozwalających na analizę energetyczną wózka elektrycznego. Omówiono metodykę przetwarzania danych pomiarowych oraz sposób wykonywania przejazdów dla określenia zapotrzebowania na moc w funkcji prędkości, skuteczności hamowania odzyskowego oraz stopnia chwilowego przeciążenia napędu elektrycznego podczas przyspieszania. Uzyskane wyniki pokazują, iż wartości i zależności charakteryzujące energochłonność wózka są znacząco różne od literaturowych, dotyczących pojazdów większych mocy i prędkości.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Technika Transportu Szynowego strony 706 - 710,
ISSN: 1232-3829
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Jarzębowicz L., Kulig E.: Analiza energochłonności pojazdu elektrycznego w oparciu o dane z pokładowego rejestratora parametrów// TTS Technika Transportu Szynowego. -., nr. 12 (2015), s.706-710
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi