Wyniki wyszukiwania dla: SIEĆ ENERGETYCZNA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: SIEĆ ENERGETYCZNA

Wyniki wyszukiwania dla: SIEĆ ENERGETYCZNA

 • Badanie sieci świadomości sytuacyjnej dla infrastruktury elektroenergetycznej

  Współczesne systemy elektroenergetyczne są narażone na nowe rodzaje zagrożeń. Są one spowodowane lukami w zabezpieczeniach oraz słabościami architektonicznymi związanymi z szerszym zastosowaniem technologii teleinformatycznych (ICT) w tych systemach. Połączenie sieci elektroenergetycznych z Internetem naraża je na nowego rodzaju niebezpieczeństwa, takie jak ataki APT (ang. Advanced Persistent Threats) lub rozproszona odmowa usługi...

 • Stabilizatory napięcia w sieciach dystrybucyjnych

  Publikacja

  Zwiększenie możliwości przyłączania odnawialnych źródeł energii i poprawienie jakości energii, zwłaszcza w sieciach wiejskich, wymaga kosztownych inwestycji związanych ze zwiększeniem przekrojów przewodów linii czy budową nowych stacji transformatorowych w pobliżu odbiorców. Zastosowanie zaawansowanych urządzeń regulacji napięcia w istniejących sieciach dystrybucyjnych pozwala na zachowanie dopuszczalnych zmian napięcia linii nN...

 • Shaking table experimental study on damage mechanism of the disconnecting switch under seismic excitation

  The efficiency of the energetic network is a very import safety issue in the region experienced by the earthquake. High voltage disconnecting switches are important elements of the energetic infrastructure used to separate electric circuits (i.e. during repairs), which should not be damaged remaining fully operational. The aim of the paper is to show the results of the shaking table experimental investigation focused on damage...

 • Dynamiczne badania eksperymentalne elementów infrastruktury energetycznej

  Publikacja

  Sprawność elementów sieci energetycznej po wstrząsach sejsmicznych jest istotnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa na terenie dotkniętym trzęsieniem ziemi. Brak elektryczności poważnie utrudnia prowadzenie akcji ratunkowej, potęguje chaos, wzmaga panikę. W przeszłości wielokrotnie obserwowano uszkodzenia elementów infrastruktury energetycznej na skutek wstrząsów sejsmicznych. Dla przykładu, po trzęsieniu ziemi Northridge (17.01.1994)...