Wyniki wyszukiwania dla: STRES PSYCHOLOGICZNY - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: STRES PSYCHOLOGICZNY

Wyniki wyszukiwania dla: STRES PSYCHOLOGICZNY

 • Self Portrait with a Mask

  Publikacja

  Paweł SASIN - Self Portrait with a Mask “Every work of art is the child of its time, and, in many cases, the mother of our emotions. “ Wassily Kandynsky, Concerning the Spiritual in Art The two years 2020 and 2021 were marked by the COVID-19 pandemic – a lengthy period of time in which everyone felt in danger of losing one’s health or life. As a result, many people were experiencing negative emotion, becoming subject to psychological...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Radzenie sobie ze stresem przez przedsiębiorców

  Publikacja

  - Rok 2011

  Celem pracy była ocena radzenia sobie ze stresem wśród właścicieli małych przedsiębiorstw. Style radzenia sobie były zadowalającym predykatorem zachowań zaradczych w kontekście pracy. Właściciele małych przedsiębiorstw byli bardziej elastyczni w doborze strategii instrumentalnych w porównaniu do pracowników najemnych zatrudnionych na stanowiskach liniowych. Stres zawodowy wyjaśniał wypalenie zawodowe bez względu na pozycję w firmie...

 • Warunki pracy, stres i zdrowie pracowników.

  Publikacja

  - Rok 2003

  ...

 • Radzenie sobie ze stresem w warunkach różnego stopnia zagrożenia zdrowia.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Celem pracy była ocena zróżnicowania podejmowanych strategii zaradczych oraz siły poczucia koherencji u kobiet w różnym stanie zdrowia. W badaniu uczestniczyły kobiety zdrowe (n=79), zagrożone chorobą nowotworową (n=41) oraz chore na nowotwór narządów rodnych (n=118). Stwierdzono, że w stanach deficytu zdrowia preferowane są strategie emocjonalne, a w zdrowiu - instrumentalne. Dominującą strategią w radzeniu sobie z chorobą nowotworową...

 • Dom to baza - funkcjonowanie rodzin żołnierzy pełniących służbę w warunkach ektremalnych

  Publikacja

  - Rok 2005

  Żołnierze pełniący służbę w misjach pokojowych i wojennych spotykają się ze szczególnym ryzykiem zawodowym. Ich praca wpływa na ich funkcjonowanie małżeńskie i rodzinne. Na podstawie przeglądu literatury dokonano analizy problemu funkcjonowania żon i dzieci żołnierzy pełniących służbę poza granicami kraju. Przedstawiono specyfikę stresu oraz kosztów emocjonalnych, zdrowotnych i społecznych ponoszonych przez żołnierzy i ich rodziny...