Dom to baza - funkcjonowanie rodzin żołnierzy pełniących służbę w warunkach ektremalnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dom to baza - funkcjonowanie rodzin żołnierzy pełniących służbę w warunkach ektremalnych

Abstrakt

Żołnierze pełniący służbę w misjach pokojowych i wojennych spotykają się ze szczególnym ryzykiem zawodowym. Ich praca wpływa na ich funkcjonowanie małżeńskie i rodzinne. Na podstawie przeglądu literatury dokonano analizy problemu funkcjonowania żon i dzieci żołnierzy pełniących służbę poza granicami kraju. Przedstawiono specyfikę stresu oraz kosztów emocjonalnych, zdrowotnych i społecznych ponoszonych przez żołnierzy i ich rodziny - przed, w trakcie trwania oraz po zakończeniu operacji wojskowych. Spośród objawów PTSD doświadczanych przez żołnierzy najważniejsze znaczenie mają symptomy pobudzenia i emocjonalne odrętwienie. Najpoważniejsze koszty w postaci dystresu ponoszą żony żołnierzy, znacznie mniejsze ich dzieci. W końcowej części artykułu zaprezentowano formy pomocy psychologicznej skierowanej do rodzin.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Basińska B.: Dom to baza - funkcjonowanie rodzin żołnierzy pełniących służbę w warunkach ektremalnych// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi