Wyniki wyszukiwania dla: ZABYTKI PRZEMYSŁU - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ZABYTKI PRZEMYSŁU

Wyniki wyszukiwania dla: ZABYTKI PRZEMYSŁU

 • Dziedzictwo techniki w kontekście rozwoju zrównoważonego

  Publikacja

  - Rok 2008

  Omówiono genezę pojęcia ''dziedzictwo techniki'' oraz wskazano jego związki z ideą rozwoju zrównoważonego w czasach deindustrializacji. Wskazano potrzebę nowego podejścia do waloryzacji zasobów tego dziedzictwa oraz przedstawiono szczegłowo interpretację wartości tożsamości społecznej oraz autentyczności i integralności. Wskazano niedostatki w kształceniu konserwatorskim, które pomija zagadnienie zabytków techniki, tak różnych...

 • Salina Ciechocińska - zabytek przemysłu rangi światowej

  Publikacja

  - Rok 2007

  Przedstawiono rys historyczny saliny ciechocińskiej i kalendarium dziejów. Omówiono wartości kulturowo-techniczne, w tym technologię produkcji jako element dziedzictwa niematerialnego typu know-how. Wskazano światowe znaczenie tego zabytku przemysłu w kontekście czterech dokumentów międzynarodowych.

 • Context for sustainable use of the industrial and civil engineering heritage.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Definicja krajobrazu kulturowego z zasobami dziedzictwa przemysłu i budownictwa: wartości kulturowe. Interpretacja zasad rozwoju zrównoważonego odniesionych do ochrony tego dziedzictwa oraz przykłady.

 • Wooden masterwork of saline in Ciechocinek, Poland

  Publikacja

  - Rok 2003

  Rys historyczny Saliny Ciechocińskiej. Analiza wartości kulturowych i społeczno-ekonomicznych działającej warzelni soli wraz z zespołem tężni drewnianych z 1827/1859.