Wyniki wyszukiwania dla: hydrosprezystosc - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: hydrosprezystosc

Wyniki wyszukiwania dla: hydrosprezystosc

 • Modelling of vibrations of a liquid filled tank

  Publikacja

  Przeprowadzono analizę teoretyczną i numeryczną zbiorników długich i krótkich wypełnionych całkowicie lub częściowo cieczą. Wyznaczenie obciążeń hydrodynamicznych dotyczy bezpośrednio wytrzymałości konstrukcji samego zbiornika, a przez to pozwala określić wytrzymałość konstrukcyjną całego kadłuba. Szczególne wymagania stawiane są zbiornikom do przewozu cieczy radioaktywnych, gdyż należy zapewnić bardzo wysoki stopień bezpieczeństwa...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Experimental investigations of the hydroelasticity of a liquid-filled tank

  W artykule przedstwiono wyniki badań eksperymentalnych dotyczących współoddziaływania konstrukcji odkształcalnej z cieczą. Badania przeprowadzono na dwóch zbiornikach prostopadłościennych ze sprężyście odkształcalnymi ścianami szczytowymi. Badanie tego zjawiska ma odniesienie do często spotykanych zdarzeń praktycznych jak zderzenie zbiornikowca z innym statkiem lub nabrzeżem portowym.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Experimental investigations of the model tank of a liquid filled

  Publikacja

  Praca dotyczy zagadnienia hydrosprężystości wewnętrznej i jest poświęcona badaniom eksperymentalnym drgań na modelu zbiornika wypełnionego cieczą. Badania dotyczą drgań giętnych w płaszczyźnie pionowej zbiornika odkształcalnego zawierającego ciecz. Otrzymano oscylogramy dla modelu suchego (brak cieczy) oraz dla modelu wypełnionego całkowicie cieczą. Następnie dokonano obróbki tych oscylogramów pod kątem badania drgań modelu w zakresie...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wybrane zagadnienia hydrosprężystości zbiorników okrętowych i oceanotechnicznych. Teoria i badania.

  Publikacja

  - Rok 2005

  Rozprawa habilitacyjna: dotyczy zagadnień dodatkowych obciążeń konstrukcji zbiorników od ruchu cieczy znajdującej się w zbiorniku oraz obciążeń pochodzących od ruchu fali. Przeprowadzono analizy teoretyczne ruchu cieczy w zbiorniku przy założeniu potencjalnego przepływu cieczy. Rozważania teoretyczne potwierdzono badaniami na modelu zbiornika wypełnionego cieczą. Wyniki badań eksperymentalnych poddano analizie numerycznej. Wyniki...

 • Theoretical and numerical analysis of free vibration of liquid-filled tanks

  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy rozpatrywano drgania giętne belki o stałym przekroju prostokątnym wypełnionej cieczą idealną. Częstości drgań własnych i formy drgań belki wyznacza się z nieskończonych układów równań algebraicznych (30) i (54). Rozwiązania przedstawiono na wykresach.

 • Hydrodynamics of tank partially filled with liquid.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W artykule podano podstawowe równania dynamiki zbiornika wypełnionego częściowo cieczą. Na modelu tego zbiornika przeprowadzono badania eksperymentalne i wyniki tych badań przedstawiono jako efekt końcowy.

 • Safely problems of partially filled liquid tanks.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono równania ruchu zbiorników wypełnionych cieczą. Przeprowadzono obliczenia numeryczne tychże zbiorników w przypadkach niebezpiecznych ze względów ekologicznych.