Wyniki wyszukiwania dla: reaktor cyklonowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: reaktor cyklonowy

Wyniki wyszukiwania dla: reaktor cyklonowy

 • Flue gas treatment for SO2 removal with air-sparged hydrocyclone technology

  Publikacja

  - Rok 2005

  Wyniki badań dowodzą, że reaktor cyklonowy jest wysokosprawnym absorberem. Absorber cyklonowy pozwala na osiągnięcie stopnia redukcji 97% dla samej wody i zawartości dwutlenku siarki w fazie gazowej 5 mg/dm3. Dwutlenek siarki był usuwany również w wodnym rozworze alkaicznym (0.01 mol NaOH/dm3).

 • Potential of ASH technology for protection against chemical and biological attacks

  Publikacja

  - Rok 2005

  Technologia wykorzystująca reaktor cyklonowy dzięki dużej wydajności posiada szczególne predyspozycje do usuwania lub niszczenia składników broni chemicznej i biologicznej ze strumieni gazów o dużym natężeniu przepływu, pochodzących z systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, bez powodowania znacznych spadków ciśnienia. Reaktor cyklonowy posiada znaczne mniejsze rozmiary, około 10% objętości tradycyjnych systemów oczyszczania...

 • Air-sparged hydrocyclone (ASH) technology for separation and environmental clean-up

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono zastosowanie technologii wykorzystującej napowietrzany reaktor cyklonowy w oczyszczaniu środowiska. W pierwszych opracowaniach reaktora cyklonowego wykorzystano wkłady ze stali porowatej i polietylenu jako kontaktory fazy gazowej z ciekłą. Jako wynik badań nad rozwojem technologii wkłady porowate zostały zastąpione metalowymi siatkami, co wyeliminowało problem zatykania się elementów. Przeprowadzone badania laboratoryjne...

 • Ograniczenia emisji odorów w procesach rafineryjnych

  Publikacja

  Omówiono pochodzenie i możliwości emisji odorów ze źródeł rafineryjnych. Przedstawiono najczęściej występujące związki chemiczne wonnie uciąązliwe i ich progi wyczuwalności. Przedstawiono sposoby eliminacji odorów i sposoby ich maskowania. Dla wybranych środków przedsytawiono mechanizm działania środków dezodoryzujących

 • Flue gas treatment for SO2 removal with air-sparged hydrocyclone technology

  Publikacja

  - Rok 2003

  Opisano wstępne wyniki badań laboratoryjnych usuwania SO2 z mieszaniny gazów z zastosowaniem reaktora cyklonowego (ASH). Do absorpcji stosowano wodę wodociągową oraz roztwór alkaliów. Zbadano wpływ natężenia przepływu gazu, natężenia przepływu wody oraz długość elementów ASH. Stwierdzono, że efektywność absorpcji SO2 z powietrza stosując technologię ASH jest porównywalna z efektywnością metod konwencjonalnych.

 • Air sparged hydrocyclone (ASH) technology for cyanide recovery

  Publikacja
  • J. Hupka
  • B. Dąbrowski
  • J. D. Miller
  • D. Halbe

  - Rok 2004

  Mobilna instalacja reaktora cyklonowego została przetestowana do procesu odzysku cyjanków ze ścieków pochodzących z obróbki złota. HCN był usuwany z fazy gazowej podczas pojedynczego 1-sekundowego cyklu z efektywnością ponad 99%.