Flue gas treatment for SO2 removal with air-sparged hydrocyclone technology - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Flue gas treatment for SO2 removal with air-sparged hydrocyclone technology

Abstrakt

Wyniki badań dowodzą, że reaktor cyklonowy jest wysokosprawnym absorberem. Absorber cyklonowy pozwala na osiągnięcie stopnia redukcji 97% dla samej wody i zawartości dwutlenku siarki w fazie gazowej 5 mg/dm3. Dwutlenek siarki był usuwany również w wodnym rozworze alkaicznym (0.01 mol NaOH/dm3).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Bokotko R., Hupka J., Miller J.: Flue gas treatment for SO2 removal with air-sparged hydrocyclone technology// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 57 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi