Wyniki wyszukiwania dla: siec trojfazowa - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: siec trojfazowa

Wyniki wyszukiwania dla: siec trojfazowa

 • Stanowisko do pomiaru podstawowych parametrów obwodu trójfazowego

  Publikacja

  Przedstawiono stanowisko laboratoryjne do pomiaru podstawowych parametrów obwodu trójfazowego. Stanowisko jest wyposażone w różnorodne przetworniki i analizator sieci. Zastosowane mierniki przeznaczone są do pomiarów zarówno sygnałów sinusoidalnych jak i niesinusoidalnych. Omawiane stanowisko umożliwia prezentację różnych problemów związanych z pomiarami parametrów trójfazowej sieci elektroenergetycznej.Opis i działanie stanowiska...

 • Wykorzystanie programu LabVIEW do wyznaczania wielkości elektrycznych w układach trójfazowych.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Podano sposób do obliczania wybranych wielkości elektrycznych obwodów trój- fazowych przy wykorzystaniu programu wirtualnego LabVIEW. Cykl obliczeń przedstawiony jest na przykładziw układu trójprzewodowego z możliwością jego adaptacji na układ czteroprzewodowy. Stworzony do tego celu przyrząd wir- tualny oblicza w kolejności: potencjał punktu neutralnego, napięcia, prądy i kąty fazowe w układach trójprzewodowych i czteroprzewodowych.