Wykorzystanie programu LabVIEW do wyznaczania wielkości elektrycznych w układach trójfazowych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie programu LabVIEW do wyznaczania wielkości elektrycznych w układach trójfazowych.

Abstrakt

Podano sposób do obliczania wybranych wielkości elektrycznych obwodów trój- fazowych przy wykorzystaniu programu wirtualnego LabVIEW. Cykl obliczeń przedstawiony jest na przykładziw układu trójprzewodowego z możliwością jego adaptacji na układ czteroprzewodowy. Stworzony do tego celu przyrząd wir- tualny oblicza w kolejności: potencjał punktu neutralnego, napięcia, prądy i kąty fazowe w układach trójprzewodowych i czteroprzewodowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Wepa R., Roskosz R.: Wykorzystanie programu LabVIEW do wyznaczania wielkości elektrycznych w układach trójfazowych. // . -., (2003),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi