Wykorzystanie programu LabVIEW do wyznaczania współczynników asymetrii prądu i napięcia w sieciach elektroenergetycznych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie programu LabVIEW do wyznaczania współczynników asymetrii prądu i napięcia w sieciach elektroenergetycznych.

Abstrakt

Przedstawiono sposób obliczania współczynników asymetrii prądu i napiecia w sieciach elektroenergetycznych przy wykorzystaniu programu wirtualnego LabVIEW. W tym celu stworzone programy w postaci diagramów i paneli tworzące przyrząd wirtualny realizujący obliczanie składowych symetrycznych prądów i napięć obwodu trójfazowego oraz współczynnikow asymetrii. Przyrzad wirtual-ny umożliwia wyznaczanie współczynników asymetrii w sieciach trójfazowych trójprzewodowych i czteroprzewodowych dla różnych połączeń odbiornika.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Wepa R., Roskosz R.: Wykorzystanie programu LabVIEW do wyznaczania współczynników asymetrii prądu i napięcia w sieciach elektroenergetycznych. // . -., (2003),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 32 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi