Wyniki wyszukiwania dla: sieci vanet - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: sieci vanet

Wyniki wyszukiwania dla: sieci vanet

 • Jacek Rak dr hab. inż.

  Jacek Rak uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie telekomunikacji (specjalność: teleinformatyka) w 2016 r., a stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka w 2009 r. Obecnie jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Teleinformatyki Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Jego działalność naukowa koncentruje się w obszarze doboru tras, projektowania...

 • A Novel Reliable Routing Scheme for VANETs

  Publikacja

  - Rok 2012

  Sieci bezprzewodowej transmisji informacji bazujące na rodzinie standardów 802.11, zastosowane w przypadku komunikacji między pojazdami (VANET), mogą istotnie przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Z uwagi na wysoki stopień mobilności pojazdów, dobór tras w sieciach VANET jest problemem trudnym, zwłaszcza w przypadku transmisji wieloskokowej. Rozwiązania dostępne w literaturze ukierunkowane na poprawę dostępności...

 • LLA : A New Anypath Routing Scheme Providing Long Path Lifetime in VANETs

  Publikacja

  Vehicular ad-hoc networks (VANETs) are a promising solution to improve the road traffic safety, reduce the environmental pollution, or simply provide the on-board infotainment services. However, these actions are often not possible due to high mobility of vehicles causing frequent failures of VANET links. In this paper, we focus on anypath routing to improve the reliability of multihop VANET communications. In particular, the paper...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Design of Resilient Vehicle-to-Infrastructure Systems

  Publikacja

  - Rok 2020

  Vehicular ad hoc networks (VANETs) have recently gained noticeable attention due to advantages in improving road traffic safety, shaping the road traffic and providing infotainment opportunities to travellers. However, transmission characteristics following from the IEEE 802.11p standard and the high mobility of VANET nodes remarkably reduce the lifetime, reach and capacity of wireless links, and often lead to simultaneous disruptions...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • A taxonomy of challenges to resilient message dissemination in VANETs

  Publikacja

  - Rok 2016

  Inter-vehicular communications is seen as a promising solution to a number of issues related with public road safety, road congestion management, and infotainment. However, Vehicular Ad-hoc NETworks (VANETs) characterized by high mobility of vehicles and facing a number of other issues related with high frequency wireless communications and network disconnections, encounter major challenges related with reliability of message delivery....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • How to provide fair service for V2I communications in VANETs?

  Publikacja

  In this paper, we focus on fairness issues of Vehicle-to-Infrastructure (V2I) communications. In particular, we show that under a common technique of selection of RSUs by OBUs based on the received signal strength, a vast variability of a number of OBUs connected to RSUs can be observed leading to inefficient/unfair service provided by RSUs. To overcome this problem, we propose an algorithm for RSU selection called RSEL to obtain...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym