Katedra Analizy Nieliniowej i Statystyki - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Analizy Nieliniowej i Statystyki

Zespoły Badawcze

  • Zespół Katedry Analizy Nieliniowej i Statystyki

    W Katedrze prowadzone są badania w trzech wiodących kierunkach. Pierwszy dotyczy zastosowania metod topologicznych i wariacyjnych w układach dynamicznych, w teorii równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych oraz w teorii bifurkacji. Drugim kierunkiem badań Katedry jest zastosowanie rachunku prawdopodobieństwa i teorii aproksymacji. Ostatnią specjalizacją jest Geometria i Grafika Komputerowa, która istnieje od 2014 roku. Wybór...

Aparatura Badawcza

brak danych