Katedra Mechaniki Budowli - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Mechaniki Budowli

Zespoły Badawcze

  • HAL 2010

    badania eksperymentalne, symulacje numeryczne oparte na MES, w dziedzienie mechanika konstrukcji i biomechanika

  • Katedra Mechaniki Budowli

    Aktualnie działalność naukowo-badawcza Katedry koncentruje się, na następujących zagadnieniach: modelowanie konstrukcji, identyfikacja modeli, mechanika konstrukcji cienkościennych, konstrukcje kompozytowe, nieliniowa statyka i dynamika, teoria niezawodności, problemy zniszczenia, optymalizacja konstrukcji, analiza wrażliwości, identyfikacja uszkodzeń konstrukcji, analiza wpływu drgań na budowlę, czy biomechanika.

Aparatura Badawcza

brak danych