Katedra Systemów Geoinformatycznych - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Systemów Geoinformatycznych

Zespoły Badawcze

  • Zespół Systemów Geoinformatycznych

    W katedrze prowadzone są badania naukowe w zakresie szeroko rozumianych Systemów Informacji Geograficznej (GIS). Tematyka badań obejmuje zastosowanie GIS w technologiach bezpieczeństwa, wizualizacje i analizy przestrzenne, systemy numerycznego prognozowania pogody, technologie nawigacji w ramach mobilnych systemów informacji przestrzennej, oraz zaawansowane techniki obrazowania satelitarnego. Katedra kontynuuje również badania...

Aparatura Badawcza

brak danych