Katedra Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego

Pełnione funkcje

Kierownik katedry

  • Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Jarosław Przewłócki
    Jarosław Przewłócki prof. dr hab. inż.
    Kierownik katedry

    Jarosław Przewłócki jest profesorem na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, zastępca kierownika Katedry Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego. Podstawowym kierunkiem jego działalności naukowej są badania zjawisk losowych i zastosowanie metod probabilistycznych oraz teorii niezawodności w budownictwie, a w szczególności w geotechnice. Autor i współautor około stu publikacji naukowych, w tym szeregu książek...

Pracownicy