HORYZONTY WYCHOWANIA - Journal - Bridge of Knowledge

Search

HORYZONTY WYCHOWANIA

Horizons of Education

ISSN:

1643-9171

eISSN:

2391-9485

Disciplines
(Field of Science):

 • philosophy (Humanities)
 • linguistics (Humanities)
 • culture and religion studies (Humanities)
 • family studies (Family studies)
 • social communication and media studies (Social studies)
 • management and quality studies (Social studies)
 • law (Social studies)
 • sociology (Social studies)
 • educational sciences (Social studies)
 • psychology (Social studies)

Ministry points: Help

Ministry points - current year
Year Points List
Year 2024 70 Ministry scored journals list 2024
Ministry points - previous years
Year Points List
2024 70 Ministry scored journals list 2024
2023 70 Ministry Scored Journals List
2022 70 Ministry Scored Journals List 2019-2022
2021 70 Ministry Scored Journals List 2019-2022
2020 70 Ministry Scored Journals List 2019-2022
2019 70 Ministry Scored Journals List 2019-2022
2018 13 B
2017 13 B
2016 13 B
2015 13 B
2014 7 B
2013 7 B
2012 7 B
2011 7 B
2010 6 B

Model:

Open Access

Impact Factor:

n/a

Publishing policy:

License: CC BY-ND 4.0
License
Creative Commons: BY-ND 4.0 open in new tab
Information on publishing policy
https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/about open in new tab
Information on the conditions of self-archiving
https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/copyright open in new tab
Is self-archiving allowed by the journal?
Yes - without restrictions
Submitted Version Help
yes
Accepted Version Help
yes
Published Version Help
yes
Information on research data policy
n/a
Months of embargo
no embargo
Additional information
Indexed in DOAJ
Must link to journal homepage with DOI.
The Author retains copyright to their work.
The Author is permitted and encouraged to post their work online prior to and during the submission process.

Filters

total: 10

 • Category
 • Year
 • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Journals

Year 2018
Year 2017
 • Challenges of overcoming ageism towards elderly people in healthcare context
  Publication

  RESEARCH OBJECTIVE: The purpose of the paper is to analyse the impact ageism may have on providing healthcare to elderly people. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The article investigates the consequences of ageism in medical settings, where the elderly are particularly vulnerable to discrimination, distinguishing ageism from appropriate practice variation as well as giving suggestions to improve the situation. The paper analyses...

  Full text available to download

Year 2016
 • CSR education in Poland- current situation and future challenges
  Publication

  The importance of corporate social responsibility (CSR) in nowadays business reality is constantly growing thanks to many factors, including the important promotional effort at all possible authorities levels and increasing educational effort of universities and in particular of business schools. Since there is no commonly accepted guideline/curriculum/content of social responsibility (SR) education, business schools at higher...

  Full text available to download

 • Formowanie wrażeń na temat osobowości - proces niezbędny czy szkodliwy? Przegląd badań i implikacje praktyczne
  Publication

  CEL NAUKOWY: Celem niniejszego artykułu jest odniesienie wyników badań naukowych dotyczących formowania wrażeń na temat osobowości i roli efektu halo w tym procesie do klasycznej serii badań Solomona Ascha z 1946 r. doty­czącej tego tematu. W artykule Ascha przedstawiającym te badania uwzględnio­ne są teorie i pojęcia cytowane oraz rozszerzane współcześnie przez psycholo­gów poznania społecznego. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Opracowanie...

  Full text available to download

 • Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego- uwarunkowania i przejawy w świetle faktów i liczb
  Publication

  CEL NAUKOWY: Niniejszy artykuł ma na celu omówienie zjawiska internacjonalizacji szkolnictwa wyższego (SW) zarówno w ujęciu międzynarodowym, jak i z perspektywy polskiej. Jest on wynikiem obserwacji procesu internacjonalizacji niejako „od środka” organizacji, ale również w szerszym ujęciu, z perspektywy zewnętrznej. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Znaczenie internacjonalizacji w kontekście szkolnictwa wyższego stale rośnie dzięki wielu...

  Full text available to download

 • Porównawcza analiza kondycji finansowej polskich uczelni publicznych i niepublicznych
  Publication

  Celem artykułu jest dokonanie oceny oraz porównanie kondycji finansowej krajowych uczelni publicznych i niepublicznych. Wywód składa się z analizy literatury przedmiotu, dotyczącej warunków i sposobu funkcjonowania polskich uczelni publicznych i prywatnych. W części empirycznej artykułu użyta została analiza wskaźnikowa, stanowiąca jedną z najpopularniejszych metod analizy finansowej. Badaniu zostały poddane łącznie 23 wskaźniki...

  Full text available to download

Year 2014

seen 1299 times