Michał Piotrowski - Publications - Bridge of Knowledge

Search

Filters

total: 14

 • Category
 • Year

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Publications

Year 2009
 • Charakterystyka otwartych platform do automatycznego wykonywania scenariuszy
  Publication

  - Year 2009

  Zaprezentowano trzy najważniejsze otwarte platformy (SunOpen ESB, JBoss jBPM, Apache ODE) do automatycznego wykonywaniascenariuszy. Bazują one na dokumentach WS-BPEL 2.0, jako podstawowymformacie opisu wykonywanych scenariuszy. Przedstawiono przykład wdrażania scenariusza integrującego usługi bazowe dostępnej biblioteki, zapisanego w języku WS-BPEL na platformie Sun Open ESB.

 • Etyka a wirtualne społeczności
  Publication

  - Year 2009

  Artykuł przedstawia ontologiczne aspekty wirtualnych społeczności i wirtualnych rzeczywistości. Dodatkowo przedstawiono w jaki sposób status ontologiczny wirtualnego świata wpływa na pojęcie etyki wewnątrz świata wirtualnego. Dodatkowo zwrócono uwagę na nowe problemy etyczne związane z pojawieniem się wirtualnych światów w życiu współczesnych ludzi.

 • Modelowanie scenariuszy negocjacyjnych w celu zwiększenia skuteczności realizacji przedsięwzięć zespołowych
  Publication

  - Year 2009

  Negocjacje są istotną częścią wielu przedsięwzięć ludzkich, również tych, które odbywają się w Internecie. Sposób ich przeprowadzania, czyli scenariusz negocjacji, wpływa bezpośrednio na ich wyniki. Możliwe jest zatem zaproponowanie takich środowisk pośredniczących i scenariuszy negocjacyjnych, które pozytywnie wpłyną na wynik negocjacji.W pracy zaproponowano miary jakościowe pozwalające ocenić negocjacje. Przedstawiono rozproszone...

Year 2008
Year 2006
Year 2005
Year 2004
 • Komputerowe archiwizowanie przebiegu pracy grupowej.
  Publication

  Przedstawiono metodę rejestracji i archiwizacji przebiegu przedsięwzięcia realizowanego poprzez grupę osób. Projektowanie systemu komputerowego oparto na modelu pracy zespołowej WPW (wkład-procesy-wynik), który dobrze opisuje czynniki warunkujące efektywność grupy oraz uwzględnia wieloaspektową obserwację uzyskiwanych rezultatów. w pracy zaprezentowano zarówno zakres rejestrowanych przez system danych jak i sposób ich archiwizowania.

 • Web Services Choreography Description Language - WSCDL.
  Publication

  - Year 2004

  Język Web Services Choreography Description Language służy do opisu współpracy równy z równym. Został zaprojektowany z myślą o automatyzacji współpracy usług sieciowych, ale jest na tyle ogólny, że pozwala opisywać współpracę nie tylko w świecie komputerowym. Prezentowana jest geneza tego języka oraz jego model. Następnie opisana jest struktura języka poparta przykładem dokumentu napisanego w języku WSCDL.

Year 2003

seen 554 times