Mirosław Kazimierz Gerigk - Achievements - Bridge of Knowledge

Search

Prizes and awards

 • Zespół badawczy Politechniki Gdańskiej, kierowany przez dr. hab. inż. Mirosława Gerigka, prof. nadzw. PG

  Nagrody i wyróżnienia zagraniczne

  Awarded by Kapituła Międzynarodowych Targów "BALTEXPO-2017" - 2017

 • Zespół badawczy Politechniki Gdańskiej, kierowany przez dr. hab. inż. Mirosława Gerigka, prof. nadzw. PG, a także partner projektu – firma SAULE Technologies, otrzymali "Żagiel Rozwoju" za koncepcję bezzałogowej platformy nawodnej z alternatywnym źródłem zasilania.

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za zastosowanie praktyczne

  Awarded by Kapituła Konkursowa Konferncji i Targów "Expo-Mazury-2016". Nagrodę wręczyli Piotr Oraczewski, Prezes Zarządu Expo Mazury S.A. oraz płk dr hab. inż. Sławomir Augustyn, Szef Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych MON. - 2016

 • Naukowcy z Politechniki Gdańskiej i Wojskowej Akademii Technicznej otrzymali nagrodę w konkursie na najbardziej nowatorski referat – tzw. "Kryształową Latarnię". Statuetki i dyplomy odebrali podczas VII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa NATCON", która odbyła się w dniach 20–23 czerwca br. w Gdańsku. Nagroda została przyznana za opracowanie "Koncepcji miniaturowych superkawitacyjnych torped o napędzie rakietowym dla załogowych i bezzałogowych systemów walki morskiej". Nagrodę otrzymał zespół badawczy w składzie: Paweł Dobrzyński (WAT), Mirosław Gerigk (PG), Stanisław Lipski (WAT) i Bogdan Machowski (WAT).

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za zastosowanie praktyczne

  Awarded by Konkurs zorganizowali i nagrodę przyznała Kapituła Konferencji NATCON 2016 w składzie: Akademia Marynarki Wojennej, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.. - 2016

 • Nagroda Rektora za osiągnięcia naukowe II stopnia indywidualna

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Politechnika Gdańska - 2012

 • Nagroda Rektora za osiągnięcia naukowe II stopnia indywidualna

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Politechnika Gdańska - 2001

 • Nagroda Rektora za osiągnięcia naukowe III stopnia indywidualna

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Politechnika Gdańska - 1999

 • Nagroda Rektora za osiągnięcia naukowe II stopnia indywidualna

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Politechnika Gdańska - 1995

seen 3653 times