Complementary use of GCxGC-MS and PTR-MS for real-time monitoring of the emission of volatile organic compounds during 3D printing - Project - MOST Wiedzy

Search

Complementary use of GCxGC-MS and PTR-MS for real-time monitoring of the emission of volatile organic compounds during 3D printing

Celem proponowanych badań jest opracowanie całościowej metody monitorowania w czasie rzeczywistym emisji lotnych związków organicznych podczas drukowania 3D, oraz oznaczenie związków generowanych podczas topienia polimerowych filamentów do drukarek 3D w celu oceny narażenia użytkowników na kontakt z potencjalnie szkodliwymi substancjami. Ustalone zostanie również natężenie emisji poszczególnych lotnych związków podczas kolejnych etapów procesu drukowania.

Details

Project's funding:
PRELUDIUM
Agreement:
UMO-2018/31/N/ST4/00809 z dnia 2019-07-26
Realisation period:
2019-07-26 - 2021-07-25
Project manager:
dr inż. Wojciech Wojnowski
Realised in:
Department of Analytical Chemistry
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 71 times