Modelling the influence of the agricultural holdings and land-use structure on the quality of inland and coastal waters of the Baltic Sea set up on the example of the Municipality of Puck region – Integrated info-prediction Web Service WaterPUCK - Project - MOST Wiedzy

Search

Modelling the influence of the agricultural holdings and land-use structure on the quality of inland and coastal waters of the Baltic Sea set up on the example of the Municipality of Puck region – Integrated info-prediction Web Service WaterPUCK

Realizacja projektu pozwoli na uzyskanie nowej wiedzy i danych pomiarowych istotnych dla realizacji zagadnień badawczych I. Obszaru problemowego III konkursu strategicznego BIOSTRATEG: „Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej” , znacznie wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy. Cel proponowanego projektu zostanie osiągnięty poprzez określenie głównych mechanizmów odpowiedzialnych za transport zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych i gruntowych z gospodarstw rolnych i struktury użytkowania terenu w gminie Puck do wód Zatoki Puckiej . Projekt skoncentruje się na budowie modeli komputerowych i integrację ich w jedną całość jako Zintegrowany Serwis Informacyjno-predykcyjny WaterPuck

Details

Project's acronym:
WaterPUCK
Project's funding:
BIOSTRATEG
Agreement:
z dnia 2017-11-30
Realisation period:
2017-07-01 - 2020-06-30
Project manager:
dr hab. inż. Piotr Zima
Realised in:
Faculty of Civil and Environmental Engineering
Request type:
Krajowy Program Badawczy
Domestic:
Domestic project
Verification:
Gdańsk University of Technology

Filters

total: 4

  • Category

  • Year

  • Options

Catalog Projects

2019

2018

seen 63 times