Analiza zrealizowanych systemów komunikacji wizualnych dedykowanych miastom w kontekście identyfikacji wizualnej Miasta Gdańska - Publication - MOST Wiedzy

Search

Analiza zrealizowanych systemów komunikacji wizualnych dedykowanych miastom w kontekście identyfikacji wizualnej Miasta Gdańska

Abstract

Niniejsze opracowanie to raport z dokonanej analizy zrealizowanych systemów komunikacji wizualnej miast i zbadanie możliwości kształtowania, rozwoju i uspójnienia identyfikacji wizualnej marki miasta Gdańsk. Wyniki analizy mogą służyć Miastu Gdańsk jako materiał referencyjny przy ocenie obecnych opracowań własnych i prowadzeniu bieżącej komunikacji swojego wizerunku ale przede wszystkim służą jako materiał bazowy do profesjonalnej dyskusji nad budowaniem strategii rozwoju systemu komunikacji wizualnej Miasta Gdańska. W opinii autorów, kształtowanie spójnej komunikacji wizualnej zdecydowanie poprawia wizerunek miasta jako marki, w szczególności gdy założenia komunikacji wizualnej odpowiadają jego rzeczywistemu charakterowi. Rozumiemy przez to wzajemną odpowiedniość „ducha” komunikacji wizualnej z „duchem” miasta – jego charakteru, historii i przede wszystkim tożsamości. Niniejsze opracowanie ma dwa cele praktyczne. Celem pierwszym jest przedstawienie zamawiającemu zestawienia możliwych ścieżek rozwoju budowania przyszłej komunikacji wizualnej, które posłużą do budowania jej założeń. Związane jest to przede wszystkim z określeniem stosunku do tradycji heraldycznej i jej wykorzystania, bądź nie, w budowaniu marki Miasta Gdańsk.

Cite as

Authors (2)

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Other
Type:
ekspertyza
Language:
Polish
Publication year:
2021
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 4 times

Recommended for you

Meta Tags