Aromagrams - aromatic profiles in the appreciation of food quality - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Aromagrams - aromatic profiles in the appreciation of food quality

Abstract

W ostatnich latach obserwuje się coraz powszechniejsze stosowanie analizy instrumentalnej do oceny jakości organoleptycznej produktów spożywczych. Nowe podejście polega na tworzeniu profili zapachowych, swego rodzaju "aromagramów" charakterystycznych dla danego produktu. Do najczęściej stosowanych technik pozwalających na tworzenie i rozpoznawanie "aromagramów" należą techniki chromatograficzne, w szczególności chromatografia gazowa oraz tzw. elektroniczne nosy.W pracy przeglądowej opisano i porównano różne techniki przygotowania próbek wykorzystywane do analizy lotnych związków w żywności.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Published in:
FOOD CHEMISTRY no. 101, pages 845 - 872,
ISSN: 0308-8146
Language:
English
Publication year:
2007
Bibliographic description:
Plutowska B., Wardencki W.: Aromagrams - aromatic profiles in the appreciation of food quality// FOOD CHEMISTRY. -Vol. 101., nr. nr 2 (2007), s.845-872
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 75 times

Recommended for you

Meta Tags