Chromogenic Macrocyclic Derivatives of Azoles - Synthesis and Properties - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Chromogenic Macrocyclic Derivatives of Azoles - Synthesis and Properties

Abstract

Opisano syntezę makrocyklicznych azokoron zawierających resztę pirolu i imi-dazolu w makropierścieniu. Zbadano zdolność kompleksowania kationów metaliprzez otrzymane związki makrocykliczne przy pomocy spektrofotometrii UV-Visw acetonitrylu. Zbadano także właściwości jonoforowe związków w membranowychelektrodach jonoselektywnych. Ustalono strukturę krystalograficzną 18-czło-nowej pochodnej pirolu.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Published in:
TETRAHEDRON no. 59, pages 4415 - 4420,
ISSN: 0040-4020
Language:
English
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Wagner-Wysiecka E., Luboch E., Jamrógiewicz M., Biernat J.: Chromogenic Macrocyclic Derivatives of Azoles - Synthesis and Properties// TETRAHEDRON. -Vol. 59., (2003), s.4415-4420
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 80 times

Recommended for you

Meta Tags