Chromogenic Macrocyclic Derivatives of Azoles - Synthesis and Properties - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Chromogenic Macrocyclic Derivatives of Azoles - Synthesis and Properties

Abstrakt

Opisano syntezę makrocyklicznych azokoron zawierających resztę pirolu i imi-dazolu w makropierścieniu. Zbadano zdolność kompleksowania kationów metaliprzez otrzymane związki makrocykliczne przy pomocy spektrofotometrii UV-Visw acetonitrylu. Zbadano także właściwości jonoforowe związków w membranowychelektrodach jonoselektywnych. Ustalono strukturę krystalograficzną 18-czło-nowej pochodnej pirolu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
TETRAHEDRON nr 59, strony 4415 - 4420,
ISSN: 0040-4020
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Wagner-Wysiecka E., Luboch E., Jamrógiewicz M., Biernat J.: Chromogenic Macrocyclic Derivatives of Azoles - Synthesis and Properties// TETRAHEDRON. -Vol. 59., (2003), s.4415-4420
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 93 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi