Metallochromic azocrown ethers incorporating azole residues - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metallochromic azocrown ethers incorporating azole residues

Abstrakt

Związki o charakterze odczynników metalochromowych są szeroko stosowane w chemii analitycznej. Reagenty te zbudowane są zazwyczaj z grupy fenolowej połączonej z ugrupowaniem azowym. Włączenie takiego podstawnika do związków makrocyklicznych spowodowało utworzenie nowej grupy reagentów o charakterze chromojonoforów. Zsyntezowane zostały nowe makrocykliczne chromojonofory zawierające w makropierścieniu grupę fenolową lub azolową. Związki te wykazują selektywność na jony metali I grupy układu okresowego, lub jak w przypadku pochodnych imidazolu oraz pirolu na jony metali przejściowych. Wprowadzenie do makropierścienia w miejsce atomów tlenu w łańcuchu eterowym atomów siarki powoduje zmianę powinowactwa zwiazków na jony metali ciężkich.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Biochemical sensing-utilisation of micro-and nanotechnologies. strony 67 - 73
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Wagner-Wysiecka E., Luboch E., Jamrógiewicz M., Szczygelska-Tao J., Żochowska J., Biernat J.: Metallochromic azocrown ethers incorporating azole residues// Biochemical sensing-utilisation of micro-and nanotechnologies./ ed. eds: M. Mascini, W. Torbicz. Warszawa: ICB PAN, 2006, s.67-73
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 62 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi