Idea określania strefy wpływów drgań komunikacyjnych w oparciu o algorytm sztucznej sieci neuronowej - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Idea określania strefy wpływów drgań komunikacyjnych w oparciu o algorytm sztucznej sieci neuronowej

Abstract

W wielu dziedzinach nauk, również w budownictwie coraz częściej stosuje się metody przybliżone. Zazwyczaj są to metody pozwalające rozwiązać problemy inżynierskie w sposób na tyle dokładny, że z punktu widzenia inżynierii jest to zarówno wystarczalny jak i bardziej ekonomiczny wynik niż przy metodach tradycyjnych i bardziej dokładnych. Problemem badawczym będzie znalezienie prostego sposobu określania wpływu drgań na budynki tak, aby nie było konieczne przeprowadzanie monotonnych i kosztownych pomiarów. W literaturze można znaleźć opracowanie zbliżonych do wybranego tematu zagadnień, jednak do tej pory brak prostych i tanich metod pozwalających na określenie stopnia zużycia budynków mieszkalnych spowodowanego drganiami komunikacyjnymi. Celem badań jest utworzenie prostego i dającego zadowalające wyniki systemu, który może zostać wykorzystany podczas analizy pewnej grupy budynków. W tym celu można wykorzystać wiele algorytmów obliczeniowych m.in. Sztuczną Sieć Neuronową.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Language:
Polish
Publication year:
2012
Bibliographic description:
Jakubczyk-Gałczyńska A.: Idea określania strefy wpływów drgań komunikacyjnych w oparciu o algorytm sztucznej sieci neuronowej// Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej.. -., nr. nr 1 (2012), s.33-42
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 51 times

Recommended for you

Meta Tags