Infiltration - an alternative method to prepare composites for Solid Oxide Fuel Cells - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Infiltration - an alternative method to prepare composites for Solid Oxide Fuel Cells

Abstract

Przedstawiono różne techniki nasączania pozwalające na uzyskanie materiałów o mieszanym przewodnictwie jonowo-elektronowym do zastosowań w tlenkowych ogniwach paliwowych

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Title of issue:
Advances in Chemical and Mechanical Engineering. - Vol. I/II strony 25 - 32
Language:
English
Publication year:
2012
Bibliographic description:
Bochentyn B.: Infiltration - an alternative method to prepare composites for Solid Oxide Fuel Cells// Advances in Chemical and Mechanical Engineering. - Vol. I/II/ ed. eds. C. Fijało, P. Fijało. - Gdansk University of Technology. Gdańsk: GUT, 2012, s.25-32
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 22 times

Recommended for you

Meta Tags