Inner derivations of special subrings of matrix rings and outerplanar digraphs. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Inner derivations of special subrings of matrix rings and outerplanar digraphs.

Abstract

Tematem artykułu jest specjalny podpierścień pierścienia macierzy wyznaczony przez relację oraz digraf reprezentujący tę relację. Rozważane są takie relacje, dla których reprezentujące je digrafy są zewnętrznie planarne. W tym przypadku zostały udowodnione warunki konieczne i wystarczające na to, aby różniczkowanie pierścienia było wewnętrzne.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Matematyka no. 591, pages 61 - 67,
ISSN: 0072-0372
Language:
English
Publication year:
2002
Bibliographic description:
Ulatowski W.: Inner derivations of special subrings of matrix rings and outerplanar digraphs. // Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Matematyka. -Vol. 591., nr. 18 (2002), s.61-67
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 13 times

Recommended for you

Meta Tags