Investigation of stability of aqueous solutions containing trace amounts of volatile organic analytes - Publication - MOST Wiedzy

Search

Investigation of stability of aqueous solutions containing trace amounts of volatile organic analytes

Abstract

Oznaczając lotne związki chlorowcoorganiczne w matrycy wodnej należy uwzględnić specyficzne właściwości, którymi charakteryzują się te związki, a mianowicie:- niska temperatura wrzenia; - wysoka prężność pary nad roztworem; - stosunkowo niska rozpuszczalność w wodzie.Właściwości te należy uwzględnić w trakcie przygotowania wodnych roztworów wzorcowych wykorzystywanych na etapie kalibracji i badań modelowych. Ze względu na istotność zagadnienia oraz brak praktycznych informacji na ten temat w dostępnej literaturze przeprowadzono badania modelowe pozwalające na określenie trwałości mieszanin wybranych lotnych analitów w roztworach wodnych. Uzyskane dane doświadczalne stanowiły podstawę do oszacowania, w którym momencie wynik oznaczenia może już nie odzwierciedlać wartości rzeczywistej stężenia oznaczanego składnika. Przeprowadzono badania, w wyniku których uzyskano informacje odnośnie:- sposobu przygotowywania roztworów modelowych (w odpowiednich naczyniach);- sposobu i czasu przechowywania tych roztworów;- ilości powtórzeń na etapie oznaczeń końcowych (kolejne pobieranie próbek badanego roztworu z naczynia miarowego - co związane jest z każdorazowym jego otwarciem). Parametr ten jest szczególnie ważny w trakcie określania powtarzalności i precyzji pośredniej wyznaczonej na etapie walidacji procedury TLHS-DAI-GC-ECD.

Citations

  • 1 2

    CrossRef

  • 1 2

    Web of Science

  • 1 3

    Scopus

Details

Category:
Articles
Type:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Published in:
TRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY no. 25, pages 609 - 620,
ISSN: 0165-9936
Language:
English
Publication year:
2006
Bibliographic description:
Kozłowska K., Polkowska Ż., Przyjazny A., Namieśnik J.: Investigation of stability of aqueous solutions containing trace amounts of volatile organic analytes// TRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY. -Vol. 25., nr. nr 6 (2006), s.609-620
DOI:
Digital Object Identifier (open in new tab) 10.1016/j.trac.2006.03.004
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 10 times

Recommended for you

Meta Tags