Modele mentalne przedsiębiorczości: wskaźniki efektuacyjne vs. kauzalne - Publication - MOST Wiedzy

Search

Modele mentalne przedsiębiorczości: wskaźniki efektuacyjne vs. kauzalne

Abstract

Głównym celem artykułu było stworzenie listy wskaźników diagnozujących model mentalny przedsiębiorczości. Zaprezentowano dwa podejścia do przedsiębiorczości: klasyczne podejście kauzalne, w którym przedsiębiorca koncentruje się na osiągnięciu celu wyznaczonego na samym początku oraz podejście efektuacyjne, w którym identyfikowaniu dostępnych zasobów i relacji towarzyszy poszukiwanie możliwości biznesowych i zmienność celów. Analiza literatury pozwoliła sformułować kilka głównych kryteriów różnicujących efektuacyjny i kauzalny model mentalny przedsiębiorczości. Odnoszą się one do ważnych aspektów przedsiębiorczości: ustalanie strategii firmy, wykorzystanie zasobów, reakcje na niespodziewane, budowanie relacji biznesowych i poszukiwanie nowych rozwiązań. Dla każdego z tych obszarów zaproponowano listę wskaźników, które będą wykorzystane do opracowania kwestionariusza diagnozującego model mentalny przedsiębiorczości.

Details

Category:
Magazine publication
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie no. XIX, pages 215 - 229,
ISSN: 1733-2486
Language:
Polish
Publication year:
2018
Bibliographic description:
Krawczyk-Bryłka B., Stankiewicz K., Tomczak M., Ziemiański P.: Modele mentalne przedsiębiorczości: wskaźniki efektuacyjne vs. kauzalne// Przedsiębiorczość i Zarządzanie. -Vol. XIX., nr. 10 cz.II (2018), s.215-229
Sources of funding:
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 33 times

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tags